Vwo (atheneum en gymnasium)

Op het vwo leg je in zes jaar een goede basis voor een vervolg op het HBO of WO. In de eerste twee leerjaren is er veel ruimte voor een eigen invulling tijdens projecturen en leer je, samen met een coach, om te plannen en te leren. In de derde klas van het vwo volg je een LOB (Loopbaanoriëntatie) – programma om tot een goede profielkeuze te komen. In de loop van het derde jaar kies je je profiel.

In vwo 4, 5 en 6 volg je de vakken waarin je eindexamen gaat doen. Je hebt daarbij les in lesgroepen en clustergroepen, afhankelijk van het vakkenpakket dat je hebt gekozen. Ook in de bovenbouw werk je samen met een coach. Een coach die je helpt en bijstuurt waar dat nodig is. De zelfstandigheid die je in de eerste leerjaren hebt geleerd komt nu goed van pas.
De bovenbouw is een drukke periode en veel van de cijfers die je haalt tellen mee voor het examendossier.

Net als in de derde klas is er in de vierde en vijfde klas een LOB-programma. Je krijgt de kans om je goed te oriënteren op een vervolgopleiding. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een stageweek, het bezoeken van open dagen en meeloopdagen en een speciale LOB-dag waarop een groot aantal opleidingen zich op school presenteert. Onder de noemer ‘arbeidservarend leren’ (AEL) kun je stage lopen in een bedrijf of instelling ter voorbereiding op een vervolgopleiding.

In de vijfde klas ga je op reis. Onze cultuur- en taalreizen vormen een aanvulling op ons onderwijsprogramma en zien we tevens als meerwaarde bij de ontwikkeling van onze leerlingen tot wereldburgers. Tijdens de reisweek ben je letterlijk thuis in de wereld!

Aan het einde van het zesde jaar doe je voorafgaand aan je eindexamen examentrainingen.
Na zes jaar vwo heb je je vwo -diploma en ben je in staat te leren, te plannen en te reflecteren op jezelf. Je bent klaar voor de volgende stap: een HBO-opleiding of een studie aan de universiteit.

Leren moet je leren

Leerlingen op het vwo doen in zes jaar tijd ontzettend veel (vak)kennis op. Wij ondersteunen hen daarbij met methoden om slimmer en efficiënter te leren. In de vierde klas introduceren we de methode Remind Learning: slimmer en gemotiveerder leren door een ontdekkingsreis vol experimenten. Voor vwo’ers is dit bovendien een mooie aanvulling op de wetenschapslessen.

Excelleren

Excellente leerlingen kunnen een extra vak kiezen. Dat vraagt veel zelfstandigheid maar biedt tegelijkertijd ook meer uitdaging voor de leerling die meer wil én aankan.
Excellente leerlingen kunnen ook kiezen voor het onderwijsprogramma Pre-University Classes, een programma van de Universiteit Leiden. Binnen Pre-University Classes maakt de leerling aan de hand van een thema kennis met een onderzoeksgebied van zijn of haar keuze.
Pre-University College gaat nog een stap verder. Twee jaar lang volgt de leerling iedere maandagmiddag college aan de Universiteit Leiden. Voor beide programma’s geldt een strenge selectie.

Het gymnasium op het Ashram College

Ons gymnasium start in leerjaar 1 en past goed in het concept van persoonlijk leren. De gymnasiasten volgen een speciale module, waarin zowel de taal als de cultuur van Grieken en Romeinen aan bod komt. In de digitale component bij onze lesmethodes zit extra oefenmateriaal voor wie dat nodig heeft en wij maken veelvuldig gebruik van verwerkingsopdrachten waarbij de leerling zijn specifieke talent laat zien. Volgens de methode Design Thinking maken leerlingen van alle leerjaren lesmateriaal voor elkaar. Een paar voorbeelden: klas 5 maakt een theaterworkshop “tragedie” voor de bovenbouw, klas 4 ontwerpt een lesboek met  “fabels voor beginners” en klas 3 verzorgt een mythologische escaperoom voor de brugklas. Natuurlijk zijn we veel buiten ons schoolgebouw te vinden, in theaters, musea en uiteraard gaan we naar Rome. Deze reis maak je als je in de vijfde óf in de zesde klas zit. (Deze reis wordt tweejaarlijks georganiseerd).
Meer over het gymnasium lees je hier.

Ashram Social

Volg ons op Instagram