Havo

Op de havo leg je in vijf jaar een goede basis voor een vervolg op het HBO of vwo. In de eerste twee leerjaren is er veel ruimte voor een eigen invulling tijdens projecturen en leer je, samen met een coach, om te plannen en te leren. In de derde klas van de havo volg je een LOB (Loopbaanoriëntatie) – programma om tot een goede profielkeuze te komen. In de loop van het derde jaar kies je je profiel, wat je de gelegenheid geeft om door te stromen naar het HBO of naar het vwo.

In havo 4 en 5 volg je de vakken waarin je eindexamen gaat doen. Je hebt daarbij les in lesgroepen en clustergroepen, afhankelijk van het vakkenpakket dat je hebt gekozen. Ook in de bovenbouw werk je samen met een coach. Een coach die je helpt en bijstuurt waar dat nodig is. De zelfstandigheid die je in de eerste leerjaren hebt geleerd komt nu goed van pas.

Loopbaanontwikkeling

De bovenbouw is een drukke periode en veel van de cijfers die je haalt tellen mee voor het examendossier. Net als in de derde klas is er in de vierde en vijfde klas een LOB-programma. Je krijgt de kans om je goed te oriënteren op een vervolgopleiding. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een stageweek, het bezoeken van open dagen en meeloopdagen en een speciale LOB-dag waarop een groot aantal opleidingen zich op school presenteert.

Aan het einde van het vijfde jaar doe je voorafgaand aan je eindexamen examentrainingen. Na vijf jaar havo heb je je havo-diploma en ben je in staat te leren, te plannen en te reflecteren op jezelf. Je bent klaar voor de volgende stap: een HBO-opleiding of het vwo.

Ashram Social

Volg ons op Instagram