Over ons

Het Ashram College Alphen aan den Rijn en het Ashram College Nieuwkoop zijn onderdeel van SCOPE Scholengroep voor (prot.-) christelijk en katholiek onderwijs in Alphen aan den Rijn en omstreken.

 

Op het Ashram College in Alphen aan den Rijn volgen leerlingen een opleiding mavo, havo of vwo (atheneum of gymnasium). We zijn een levendige school waar leerlingen veel kunnen ondernemen. We stimuleren onze leerlingen met persoonlijk en creatief onderwijs om het beste uit zichzelf te halen. We laten ze kennismaken met verschillende werelden om hun horizon te verbreden. Er is veel aandacht voor kunst, cultuur, sport en science. Leerlingen op onze school krijgen les vanuit één schoolgebouw, zodat ze in een vertrouwde omgeving met leerlingen van alle niveaus naar het examenjaar toegroeien.

Onze visie op ons onderwijs

Het Ashram College is een leergemeenschap waarin iedereen respect toont voor elkaar en voor elkaars mening. Je kunt er jezelf zijn. Er is zowel aandacht voor meetbare als voor merkbare zaken. Vanuit ieders interesses en betrokkenheid staan wij voor uitdagend en resultaatgericht onderwijs. Dit doen we in een veilige leer- en werkomgeving. We zijn een levendige school met veel aandacht voor kunst, cultuur en sport.

 

Op het Ashram College begeleiden we leerlingen bij het leren. Docenten en leerlingen leren van en met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. Naast kennis leren we de leerlingen vaardigheden ontwikkelen, uitdagingen creatief op te lossen en (pro)actief te zijn. Zij leren niet alleen door te denken maar ook door te doen. Reflectie is daarbij belangrijk. We reflecteren op eigen handelen en van hieruit formuleren we telkens nieuwe doelstellingen. Leerlingen leren kritisch te kijken naar gemaakte keuzes en het effect daarvan.

 

We zien dat de samenleving voortdurend verandert. Docenten spelen hierop in door verschillende interactieve media in te zetten en de mogelijkheden daarvan te benutten. We maken leerlingen mediagericht en mediawijs, waardoor digitale bewustwording ontstaat.

 

Het Ashram College kiest voor grensverleggend onderwijs, zowel binnen als buiten lestijd. De school is een ontmoetingsplaats waarbij leerlingen, medewerkers, ouders en de samenleving onderling betrokken zijn. Persoonlijk is in dat verband een trefwoord dat ons bindt. Hierdoor ontstaat samenhangend onderwijs waarin we de leerlingen startbekwaam maken voor een vervolgopleiding en een plaats in de maatschappij.

Daarmee is onze leerling thuis in de wereld.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram