Groep 7/8

Hoe werkt het in de brugklas?

In de brugklas van het Ashram College ga je op eigentijdse wijze aan de slag met leren. Je huiswerk maak je zoveel mogelijk op school en aan summatieve toetsen hoef je in de brugklas nauwelijks te denken. Er wordt op veel verschillende manieren getoetst. Toch leer je  hetzelfde als op andere scholen, maar door onze manier van werken leer je nog zoveel meer en hou je na schooltijd ook tijd over voor andere dingen. En dat allemaal onder begeleiding van je eigen coach.

Vaste klas

In De Brugklas kom je in een vaste klas met leerlingen van je eigen niveau. Samen volg je onze lintvakken. Dit zijn Nederlands, Engels, wiskunde, Frans en Spaans*.  Je leert niet alleen spelling, taal en grammatica, maar je maakt ook kennis met fictie en poëzie en je leert discussiëren en samenvatten. Bij wiskunde leer je naast sommen maken ook puzzels en raadsels oplossen en leer je wiskundig denken. Naast de lintvakken werk je in vier domeinen, in projecten en met leerdoelen. We hebben een mooie mix gevonden tussen klassikaal onderwijs (lintvakken) en onderwijs in domeinen, projecten en leerdoelen.

*Vanaf leerjaar 2 havo en vwo (atheneum & gymnasium)

Domeinen

De vakken die veel gemeen hebben met elkaar hebben we aan elkaar gekoppeld. Het zijn er vier: Art, Society, Science en Sport. Domeinen zijn grote blokken met lessen en opdrachten die aansluiten bij een thema. Zo ga je bij Science je eigen duurzame dorp bouwen binnen het thema duurzaamheid. Organiseer je een wereldmarkt bij Society tijdens het thema grenzen verleggen. En voer je bij Art een fantastische musical op waarin je je eigen rol kunt kiezen. Je maakt opdrachten, verslagen, presentaties, een voorstelling, filmpjes en soms ook een toets. Je bepaalt zelf het tempo; je krijgt daarbij intensieve begeleiding van vakexperts, zodat je minimaal de doelen op jouw niveau haalt.

Projecten

We maken leren nog leuker door je eigenaar te maken van je eigen onderzoeksproject. Er is vast iets dat je je altijd al eens hebt afgevraagd. Bijvoorbeeld waarom zijn er geen elektrische vliegtuigen of wat is er zo slecht aan plastic? Onder begeleiding van je docent en met van te voren gemaakte afspraken ga je van start. Interessant is natuurlijk de vraag: hoe pak ik dit aan? Want hoe doe je eigenlijk onderzoek? Met een groepje klasgenoten ga je van start om op al deze vragen antwoord te krijgen. Binnen het De Brugklas noemen we dit ons verwonderingsproject.

(Huis)werktijd

Huiswerk maak je in de brugklas zoveel mogelijk op school. In het rooster hebben we (huis)werktijd opgenomen. Dit is een vast onderdeel van jouw week bij ons op school. Tijdens deze uren maak je opdrachten en leer je voor je leerdoelen. Op je huiswerkplanner hou je bij hoe je ervoor staat. Zo krijg je overzicht in wat je al hebt gedaan en wat je nog moet doen. Doordat je elke week standaard (huis)werktijd hebt, heb je na schooltijd ook tijd voor andere dingen.

Coaching

In de brugklas krijgt iedereen een eigen coach. Met je coach spreek je over hoe het met je gaat op school. De coach ziet in jouw voortgangsdossier hoe je ervoor staat. Gaat het goed, dan zal je daarvoor een compliment ontvangen. Gaat het even niet zo vlot, dan helpt je coach je om dat te veranderen. De coach begeleidt jou bij je ontwikkeling en bij het maken van keuzes.

Ook zal je met jouw coachgroep (maximaal 15 leerlingen) geregeld met de coach spreken. De coach luistert naar wat jullie allemaal bezighoudt en helpt jullie waar nodig.

Persoonlijke ontwikkeling

Je houdt je eigen ontwikkeling bij in een portfolio. Dat is een digitale map waarin je alles bewaart wat je hebt geleerd, gemaakt en gedaan op school. Regelmatig bespreek je jouw voortgang met je coach en ouders aan de hand van het portfolio.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram