Groep 7/8

Hoe werkt het in de brugklas?

Moet je echt zo zelfstandig zijn om naar het Ashram College te gaan? Nee! Je hoeft geen expert te zijn in plannen en organiseren. We willen je juist helpen om zelfstandiger te worden. Vanaf de brugklas van het Ashram College ga je hiervoor aan de slag met leren.

Je hebt een vaste klas met leerlingen van je eigen niveau. Leerlingen met een dubbeladvies krijgen bij ons les op het hoogste niveau. We werken met domeinen, projecten, werktijd en coaching.

Domeinen

We hebben vakken die veel gemeen hebben aan elkaar gekoppeld. We noemen deze vakken samen een domein. Het zijn er vier: Art, Society, Science en Sport. Ieder vak in een domein geeft apart les, maar ze werken samen als de onderwerpen op elkaar aansluiten. In elke periode heeft één van de domeinen een thema. Handig, want zo leer je binnen een thema de stof van meerdere vakken. Het mooie hiervan is dat je verbanden gaat zien. Je maakt bij deze vakken opdrachten, verslagen, presentaties, een voorstelling, filmpjes of een toets.

Projecten

We maken leren nog leuker door je eigenaar te maken van je eigen onderzoeksproject. Er is vast iets dat je je altijd al eens hebt afgevraagd. Bijvoorbeeld waarom zijn er geen elektrische vliegtuigen of wat is er zo slecht aan plastic? Onder begeleiding van je docent en met van te voren gemaakte afspraken ga je van start. Interessant is natuurlijk de vraag: hoe pak ik dit aan? Want hoe doe je eigenlijk onderzoek? Met een groepje klasgenoten ga je van start om op al deze vragen antwoord te krijgen. We noemen dit de verwonderingsvraag. Daarnaast leer je tijdens je zoektocht samenwerken, plannen, organiseren, doorzetten en nog veel meer.

Werktijd

Jij bepaalt welk werk je dat lesuur gaat doen. In het rooster hebben we elke week één lesuur werktijd opgenomen. Dit is een vast onderdeel van jouw week bij ons op school. Tijdens dit uur maak je opdrachten en leer je voor toetsen volgens je eigen planning. De gymnasiumleerlingen hebben geen werktijd. Zij hebben extra lesuren klassieke talen.

Coaching

In de brugklas krijgt iedere klas een coach. Met je coach spreek je over hoe het met je gaat op school. De coach bekijkt samen met jou hoe je ervoor staat. Gaat het goed, dan zal je daarvoor een compliment ontvangen. Gaat het even niet zo vlot, dan helpt je coach je om dat te verbeteren. De coach begeleidt jou bij je ontwikkeling en bij het maken van keuzes. De coach luistert naar wat jullie allemaal bezighoudt en helpt jullie waar nodig.

Ashramtijd

Extra hulp nodig, je coach spreken of iets leuks doen? Op het Ashram College geven we extra aandacht aan ondersteuning. Leerlingen die wat extra hulp nodig hebben kunnen ook bij Ashramtijd terecht. Je kan een afspraak maken met je coach of in overleg met een docent bijles krijgen. In kleine groepen krijg je dan extra hulp, zodat je daarna zelf weer verder kan leren. Het voordeel van bijles tijdens Ashramtijd is dat onze eigen docenten hierbij helpen, en dat het geen extra geld kost voor de ouders.

 

Daarnaast kunnen er tijdens Ashramtijd ook verschillende activiteiten georganiseerd worden. Denk aan een debatclub, een bandje, theater, extra sporten of coderen. En soms verzinnen leerlingen zelf iets met een docent dat ze samen willen gaan doen.

 

Driehoeksgesprekken

Elk jaar presenteer jij aan je ouders hoe je ontwikkeling is gegaan. Je vertelt over je kwaliteiten, wat goed is gegaan en wat nog beter kan. Misschien heb je zelfs al ideeën hoe je geholpen kan worden om het nog beter te doen.

 

Meer informatie?

Ga naar ‘Groep 7/8’ in de menubalk voor meer informatie over onze school, veel gestelde vragen en de data van de Open Dagen.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram