× 30 januari informatieavond voor ouders, 31 januari Open Huis Lees meer

Groep 7/8

De Brugklas

Natuurlijk leg je bij ons een stevige basis om straks je eigen plek te vinden in de maatschappij van de 21e eeuw. Jouw ontwikkeling staat centraal. Je leert over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Bij ieder vak werk je op jouw persoonlijke niveau. Dat doe je samen met je medeleerlingen, je coach en ook je ouders worden daarbij betrokken. Deze persoonlijke aanpak vormt de rode draad in ons onderwijs. “We dagen je telkens weer uit om het beste uit jezelf te halen!”

Onderwijs

Lintvakken

In je eigen lesgroep volg je de lintvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Een lintvak volg je het hele schooljaar door. Elke zes weken werken we vanuit een nieuw thema, bijvoorbeeld “wie ben ik?” of “reizen en expedities”. Zo’n thema kom je in bijna alle lessen tegen.

Modules

Je volgt modules die aansluiten bij het thema. Bij het thema “reizen en expedities” leer je hoe jouw omgeving verschilt van die in een ander land. Bij het thema “wie ben ik?”  leer je hoe je je in een andere taal kunt voorstellen. Je sluit een module af met een verslag, presentatie, voorstelling of soms een toets. Je mag zelf bepalen in welke volgorde je de modules doet en op welk niveau. In modules komen allerlei onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld vanuit aardrijkskunde, geschiedenis, Frans, biologie en filosofie.

Projecten

Bij de projecten begin je altijd met een verwonderingsvraag. In groepjes ga je op zoek naar het antwoord op die vraag. Je krijgt veel vrijheid om je eigen keuzes te maken. De docent helpt je daarbij.

Sport en Kunst & Cultuur

Op het Ashram College is sport en kunst & cultuur heel belangrijk. Iedere leerling doet daar dus elke week aan mee. Als je heel enthousiast bent voor sport of kunst & cultuur dan kun je daar extra tijd aan besteden. Je kunt ook kiezen voor science.

(Huis)werktijd

Tijdens (huis)werktijd ga je aan de slag om de leerstof te verwerken. Dat betekent dat je veel huiswerk al op school kunt doen. Je wordt daar natuurlijk goed bij begeleid.

Coaching

In jouw basisgroep heb je je eigen coach. De coach begeleidt jou bij je ontwikkeling en bij het maken van keuzes. Elke vrijdagmiddag sluit je de week af met je coach en kijk je vooruit naar de komende week.

Met wie kom je in een groep?

Iedereen zit in een vaste basisgroep van 8 – 10 leerlingen van ongeveer gelijk niveau en elke basisgroep heeft een eigen coach. Drie basisgroepen vormen samen een lesgroep. In deze lesgroep volg je behalve de lintvakken ook sport en kunst/cultuur en werk je in de werktijd. Bij de modules en de projecten wisselen de groepen regelmatig, omdat je eigen keuzes maakt.

Persoonlijke ontwikkeling

Je houdt je eigen ontwikkeling bij in een portfolio. Dat is een map waarin je alles bewaart wat je hebt gemaakt en gedaan op school. Regelmatig bespreek je jouw voortgang met je coach en je presenteert vier maal per jaar je portfolio aan je ouders.  Je kunt verschillende onderdelen van je portfolio op verschillende niveaus afronden, maar wel altijd minimaal op het niveau van je basisschooladvies.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram