Weerprotocol

IJsvrij en tropenrooster

IJsvrij
Bij extreem weer neemt de school de adviezen van het KNMI als uitgangspunt.
Dat betekent:
– Code geel: de leerlingen worden op school verwacht, de lessen gaan door volgens rooster.
– Code oranje: bekijk of het veilig is om op school te komen, zo niet, dan melden ouders de leerling af;
de lessen gaan door voor leerlingen die op school zijn.
– Code rood: er zijn geen lessen; de school is open voor de leerlingen die al onderweg zijn.
Als er tijdens een lesdag een dergelijke situatie ontstaat, beslist de schoolleiding op basis van de adviezen van het KNMI.

Tropenrooster
Bij extreme hitte kan door de schoolleiding een tropenrooster afgekondigd worden.
Als dit gebeurt, wordt naar alle leerlingen een SOM-bericht gestuurd om de leerlingen hierover te informeren.

 

Gymlessen

Tot aan de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw worden alle gymlessen tussen de herfst- en de meivakantie in externe gymzalen gegeven. Leerlingen moeten hier zelf op de fiets naartoe.

  • Code geel: de externe gymles gaat altijd door, tenzij de docent de klas anders informeert via de Classroom.
  • Code oranje/rood: de externe gymles gaat niet door. De leerlingen krijgen les in een theorielokaal op school.

Op het ouder- en leerlingportaal staat het uitgebreide weerprotocol LO onder ‘schoolorganisatie’/’belangrijke documenten’.

Ashram Social

Volg ons op Instagram