Weerprotocol

IJsvrij en tropenrooster

IJsvrij
Bij extreem weer neemt de school de adviezen van het KNMI als uitgangspunt.
Dat betekent:
– Code geel: de leerlingen worden op school verwacht, de lessen gaan door volgens rooster.
– Code oranje: bekijk of het veilig is om op school te komen, zo niet, dan melden ouders de leerling af;
de lessen gaan door voor leerlingen die op school zijn.
– Code rood: er zijn geen lessen; de school is open voor de leerlingen die al onderweg zijn.
Als er tijdens een lesdag een dergelijke situatie ontstaat, beslist de schoolleiding op basis van de
adviezen van het KNMI.

Tropenrooster
Bij extreme hitte kan door de schoolleiding een tropenrooster afgekondigd worden.
Als dit gebeurt, wordt naar alle leerlingen een SOM-bericht gestuurd om de leerlingen hierover te
informeren.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram