Aanmelden

Aanmelden leerjaar 1

Voor de herfstvakantie worden in groep 8 onze informatiefolders uitgedeeld. Hierin geven wij een beeld van onze school. Via de basisschool krijg je het aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier lever je in bij de leerkracht van groep 8. De basisschool zorgt ervoor dat wij het op tijd krijgen. Aanmelden gebeurt dit jaar tijdens de landelijke aanmeldweek. Deze landelijke aanmeldweek loopt van 25 t/m 31 maart 2024.

 

Aanmelden leerjaar 2 t/m 6

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger verloopt via de administratie. Ouders kunnen contact opnemen via administratie@ashramcollege.nl.

Na ontvangst van een aanmelding, volgt een intakegesprek en nemen we altijd contact op met de school van herkomst. We volgen hierin het overgangsbesluit. Bij een tussentijdse aanmelding hanteren we het huidige niveau en leerjaar.

profielkeuzeformulier – mavo
profielkeuzeformulier – havo
profielkeuzeformulier – vwo
profielkeuzeformulier – gymnasium

Vragen?

Stuur een mail aan: instroomcoordinator@ashramcollege.nl

 

Bijlagen:

Toelatingsbeleid schooljaar 2021-2022
Ondersteuningsplan Ashram College Alphen 2020-2024
AVG Privacyreglement verwerking leerlingengegevens Ashram College

 

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram