Domeinen en vakken

Art, Science, Society en Sport

We hebben vakken die veel gemeen hebben aan elkaar gekoppeld. We noemen deze vakken samen een domein. Het zijn er vier: Art, Society, Science en Sport. Ieder vak in een domein geeft apart les, maar ze werken samen als de onderwerpen op elkaar aansluiten. In elke periode heeft één van de domeinen een thema. Handig, want zo leer je binnen een thema de stof van meerdere vakken. Het mooie hiervan is dat je verbanden gaat zien tussen het een en het ander en je sneller werkt dan wanneer je de vakken los zou volgen.

 

Art

Bij Art krijg je les in beeldende vorming, muziek en drama. Je krijgt deze vakken apart aangeboden, maar je neemt ook deel aan projecten waarin alle drie de vakken vertegenwoordigd zijn. Vanaf het derde leerjaar (havo en vwo) kies je één van de Artvakken als keuzevak. En vanaf de bovenbouw kan je daar ook examen doen. En dat is uniek in Alphen!

 

Science

De vakken natuurkunde, biologie en scheikunde werken samen. Science staat voor wetenschap en er is altijd iets nieuws om je in te verdiepen. Zo ga je bijvoorbeeld ontdekken uit welke deeltjes jij bestaat en hoe je als mens bent opgebouwd. Of neem bijvoorbeeld nanotechnologie. In de brugklas ga je ontdekken wat dit voor jouw toekomst gaat betekenen.

Society

Waarom is de wereld zoals hij is? Onder Society vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie, filosofie en maatschappelijke vorming. Het vak filosofie is een uniek aanbod op zowel mavo, havo als vwo niveau. Je gaat bij de Society vakken op onderzoek naar ontwikkelingen die mensen hebben doorgemaakt, waarom onze samenleving zo verschilt van andere landen, hoe culturen en geloven zijn ontstaan en hoe dit allemaal invloed heeft op wie jij bent of gaat worden?

 

Sport

Bij Sport ontdek je veel verschillende sporten. Je doet mee aan sporttoernooien en krijgt les in samenwerken en leiding geven. Vanaf de bovenbouw kun je bij SportMix uit een groot pakket sporten kiezen om je skills, spelinzicht en speltactiek te vergroten. Je kunt o.a. kiezen uit: squash, lacrosse, zumba, thaiboksen, streetdance, boogschieten, skateboarden en golf. Wil je nog meer sporten? Dan kan je in de bovenbouw LO2 (mavo) of BSM (havo en vwo) kiezen.

 

Welke vakken krijg je in de brugklas?

  • Talen: Nederlands, Engels, Frans , Spaans (vanaf 2 havo en vwo), Grieks & Latijn (voor het gymnasium)

  • Society: aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie en economie

  • Science: biologie, natuur- en scheikunde (nask)

  • Wiskunde

  • Art: beeldende vorming, muziek en drama

  • Sport

  • Keuzeprogramma: Codeerklas, De Jonge Onderzoeker, Kunstfabriek of Sportklas

  • Projecten

  • 1 uur werktijd (niet voor gymnasium)

  • Coachuur

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram