Lesgeven naast een bouwplaats

Bouwen vlak naast een schoolgebouw is een spannende onderneming, maar bouwonderneming ADS en het Ashram College hebben bewezen dat het kan: een nieuw schoolgebouw realiseren naast een school vol leerlingen waarin gewoon wordt lesgegeven.

Vooraf is uiteraard goed nagedacht over hoe studeren en bouwen naast elkaar kunnen plaatsvinden. De schoolingang en de bouwpoorten zijn apart van elkaar gesitueerd en door bouwhekken is het lastig om op de bouwplaats te komen. Vluchtroutes en brandveiligheid hebben ook in deze ongebruikelijke situatie de aandacht. Van geluidsoverlast is nauwelijks sprake. ADS weet dit tot een minimum te beperken. We zijn er dan ook trots op om te constateren dat bouwen en leren goed samen kunnen gaan! Zelfs de examens zijn op relatief korte afstand van de bouwplaats afgenomen. Het resultaat van een goede afstemming en rekening houden met elkaar!

Onderstaande foto laat zien hoe dicht oud en nieuw op elkaar staan.

Lesgeven naast een bouwplaats

 

De bouw vordert ondertussen gestaag. Half maart jl. bereikten we het hoogste punt en de aannemer werkt nu naar de volgende mijlpaal: het moment dat het gehele gebouw wind- en waterdicht is. Dat moment wordt eind september bereikt. Daarna wordt gestart met de afbouw. Vanaf dat moment krijgen we meer zekerheid over de datum van oplevering en ingebruikname. Op dit moment is de verhuizing rond de voorjaarsvakantie gepland. Het nieuwe Ashram College biedt voor 1.100 Ashram leerlingen plek. Daarnaast is er ruimte voor 300 leerlingen van een andere schoolorganisatie. Een school met ruimtegebrek kan gebruikmaken van dit flexibele deel, op dit moment De Andere School genoemd. Het nieuwe gebouw kent daarom ook twee aparte ingangen. Het flexibele gedeelte kan intern geheel afgesloten worden van het hoofdgebouw.

 

Het Ashram College gaat dus een drukke periode tegemoet. Het opruimen van het oude gebouw en nadenken over de verhuizing en ingebruikname zorgt voor extra activiteiten naast de dagelijkse lespraktijk. Wat neem je mee en wat kan weg? Dat zijn belangrijke vragen richting de verhuizing. Ook het vooraf goed nadenken over de ingebruikname is van groot belang. Nieuwe leefregels en afspraken zullen nodig zijn. Een nieuwe omgeving geeft mogelijkheden maar vraagt ook aanpassingen. Het zal voor iedereen wennen worden.

We zien ernaar uit om het prachtige nieuwe schoolgebouw in gebruik te nemen, want de architect heeft een schitterend gebouw ontworpen. De onderste foto is genomen op de plek waar straks de aula is. Nu is al te zien hoe ruim en licht deze ruimte wordt.  Na de start van het komende nieuwe schooljaar gaat het aftellen echt beginnen.

Vanaf september nog zeven maanden…

Lesgeven naast een bouwplaats 1

Ashram Social

Volg ons op Instagram