Update van Iddink

5 juli 2024

Bij het proces voor het inleveren van schoolboeken aan het einde van schooljaar, wordt gebruik gemaakt van de website van Iddink Learning Materials B.V.
Na onderzoek geven zij aan dat er een kleine kans is dat er misbruik is gemaakt van de gegevens. Omdat het om een datalek gaat, is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorbeeld van de brief aan ouders/verzorgers (pdf).

 

19 juni 2024

Vanaf deze week is Iddink Learning Materials gestart met het versturen van e-mails met als onderwerp ‘Bestelinformatie’. Hierin staat vermeld hoe leermiddelen besteld moeten worden. Dit betekent dat u intussen deze mail heeft ontvangen of nog krijgt.
Voorbeeld van de e-mail (pdf).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Iddink via de website www.iddink.nl/kennisbank.

 

3 juni 2024

Er is een brief verstuurd naar alle ouders/verzorgers en oud-leerlingen (2022-2023) met de mededeling dat er op dit moment phishingmails verstuurd worden uit naam van Iddink Learning Materials.

We verzoeken iedereen extra alert te zijn!

Brief aan ouders (pdf)

Ashram Social

Volg ons op Instagram