‘Ashram uit de kunst’-week van start!

Donderdag 30 maart 2023 opent de “Ashram uit de Kunst”-week in het Parktheater in Alphen aan den Rijn. In deze week zijn alle schoolexamens van de kunstvakken (beeldende vorming, drama en muziek). Op het Ashram College kunnen leerlingen in alle kunstvakken eindexamen doen. We kijken er ieder jaar weer naar uit om alle examencreaties te mogen etaleren.

 

Ter lering en vermaak

Ter lering & Vermaak is het thema van de eindexamenexpositie Kunst BV, tekenen & handvaardigheid 2023. In onze samenleving zijn vermaak, plezier en leren belangrijk: we leren al doende. Vermaak en kunst zijn meestal met elkaar verbonden. Je kunt je vermaken door kunst zelf te maken of door (kunst)werken of presentaties van anderen te bekijken, te beleven of te gebruiken. Er zijn kunstenaars die werk maken waarbij zij het publiek nodig hebben om hun kunstwerk te laten zien zoals het bedoeld is. Je hebt bij zo’n kunstwerk of performance niet alleen de rol van toeschouwer, maar je bent er op hetzelfde moment ook onderdeel van. Kunst waarmee een boodschap wordt verteld en kunst waarvan we iets kunnen leren zijn andere manieren om naar ‘vermaak’ te kijken en te luisteren. De sectie Beeldende vorming nodigt iedereen van harte uit om het beeldend werk van onze leerlingen tijdens de “Ashram uit de kunst”-week te komen bekijken, te beluisteren en te beleven.

 

Iedere eindexamenleerling uit 5 havo en 6 vwo heeft zijn of haar ideeën over het thema vormgegeven in gedrukte stillevens en geboetseerde karikaturen. Zij  presenteren gezamenlijk hun eindexamenwerk in een expositie Kunst BV in lokaal 031.

 

De leerlingen 4 mavo tekenen & handvaardigheid hebben in 12 klokuren hun Centraal Praktijk Examen moeten maken met als thema Vermaak. Alle stappen van dit creatieve proces, van het opschrijven van ideeën, het maken van verschillende schetsen, het experimenteren met materialen en technieken tot en met het produceren van het eindwerkstuks  moeten zij presenteren in de BV galerie-hal.

 

Programma “Ashram uit de kunst”-week
• Donderdag 30 maart 19.00 uur: slotconcert muziek 6 vwo in het Parktheater
• Maandag 3 april 17.00 uur: kunstexpositie Beeldende Vorming 4 mavo, 5 havo en 6 vwo in lokaal 031 en de galeriehal op het Ashram College Alphen aan den Rijn
• Maandag 3 april 19.00 uur: slotconcerten muziek 5 havo en 5 vwo in het Parktheater
• Woensdag 5 april 19.00 uur: dramavoorstelling 4 mavo, 5 havo en 6 vwo in het Parktheater

Ashram Social

Volg ons op Instagram