Onderwijsniveaus

Onderwijsniveaus

Op het Ashram College in Nieuwkoop volgen leerlingen onderwijs op het vmbo (basis, kader of theoretisch) of op de havo (t/m leerjaar 3). We kennen ook een speciale klas voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (gaan) volgen. Na hun examen stromen de leerlingen door naar het MBO. Leerlingen die de theoretische leerweg hebben afgerond kunnen er ook voor kiezen om door te stromen naar de bovenbouw van de havo.

Onderwijs

VMBO met leerwegondersteuning

Leerlingen die vanuit de basisschool een LWOO advies hebben gekregen, komen bij ons in een speciale leerwegondersteuningsklas. Wij streven bij deze klas naar een maximale grootte van 17 leerlingen, zodat de leerlingen de aandacht en rust krijgen die zij nodig hebben. Leerlingen in de leerwegondersteuningsklas volgen elke week een extra uur rekenen en een extra uur Nederlands en hebben alleen Engels als vreemde taal. Daarnaast wordt er wekelijks een uur Plannen & Organiseren gegeven en volgt elke leerling een faalangsttraining. Twee keer per week kunnen leerlingen gebruik maken van ondersteuningslessen voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels en er is speciaal voor deze leerlingen een leerlingbegeleider die veel in de lessen is. En natuurlijk gelden ook hier weer de korte lijntjes. Zit u iets dwars? Of maakt u zich zorgen? Neem gerust contact op met de mentor, dat doen wij immers andersom ook.

VMBO Basis of Kader

In de vmbo basis en kader klassen wordt veel geleerd door te doen. Naast de reguliere vakken is er namelijk ruimte voor praktijkgerichte vakken waarin leerlingen uitgedaagd worden om te ontdekken wat bij ze past (en wat niet…). Eind leerjaar 2 oriënteren leerlingen zich op hun profielkeuze, want in de bovenbouw kiezen leerlingen een profiel. Naast de profielen Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten krijgen ze ook de gelegenheid keuzevakken van overige profielen te volgen. Er wordt in de bovenbouw veel gewerkt met real-life opdrachten. Zo ondersteunen de leerlingen bij de uitvoering van de jaarlijkse Koningsspelen, de Sinterklaasviering op de basisscholen en organiseren leerlingen bij Zorg & Welzijn verschillende activiteiten voor de ouderen in de Kaleidoskoop. 

VMBO Theoretische leerweg

Voor de leerlingen van vmbo TL bepaalt het eindexamenpakket de sectorkeuze. Zij kiezen bij ons hun examenvakken aan het einde van leerjaar 3. Meteen vanaf leerjaar 1 wordt in de mentorlessen al aandacht besteed aan beroepsoriëntatie en in leerjaar 3 lopen de leerlingen een beroepsoriënterende stage en een maatschappelijke stage. In leerjaar 4 maken de leerlingen van de Theoretische Leerweg uiteindelijk een profielwerkstuk waarin de ervaringen en conclusies van de afgelopen vier jaren samen komen. 

HAVO

De havo-opleiding duurt vijf jaar. Drie daarvan kunnen op onze kleinschalige locatie worden gevolgd. In mei van het derde jaar zijn leerlingen helemaal klaargestoomd om in te stromen in de bovenbouw op de locatie in Alphen aan den Rijn. In maart maken leerlingen namelijk al een definitieve profielkeuze. In schooljaar 2021-2022 starten we waarschijnlijk een pilot waarbij havo-leerlingen na de meivakantie al in Alphen aan den Rijn onderwijs volgen in de vakken die ze gekozen hebben! Het is even fietsen, maar de de vakken die leerlingen hebben laten vallen, hoeven dan dus niet meer gevolgd te worden. En de resultaten liegen er niet om: leerlingen die bij ons de eerste drie jaar onderwijs hebben gevolgd, doen het uitstekend in de bovenbouw in Alphen aan den Rijn. 

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram