× U kunt zich aanmelden voor onze voorlichtingsactiviteiten in november Lees meer

Corona berichtgeving

Actuele corona berichtgeving

Scholen weer geopend per 10 januari 2022

Op maandag 3 januari 2022 heeft het kabinet besloten dat het onderwijs vanaf maandag 10 januari weer open is. Alle leerlingen komen na de kerstvakantie dus weer “gewoon” naar school. Als school zijn we hier blij mee; fysiek onderwijs is voor de ontwikkeling van onze leerlingen van groot belang. De voorwaarden voor deze opening zijn dezelfde zoals deze eind november 2021 door het kabinet zijn afgekondigd.

 

Scholensluiting per 20 december 2021

In de persconferentie van zaterdag 18 december jl. heeft de minister-president net als een jaar geleden een harde lockdown aangekondigd. Het voortgezet onderwijs is daardoor met ingang van maandag 20 december tot en met zondag 9 januari 2022 gesloten. Er wordt de komende week ook geen online les aangeboden. Dit betekent dat al onze leerlingen vanaf 20 december vrij zijn en voor hen plotseling een extra lange kerstvakantie is begonnen. Ouders en leerlingen zijn hierover geïnformeerd.

 

Nieuwe corona regels per 29 november 2021

De persconferentie van vrijdagavond heeft voor het onderwijs gelukkig geen ingrijpende maatregelen tot gevolg. We kunnen onze lessen blijven aanbieden zoals we de afgelopen weken gewend zijn. De belangrijkste aanvullende maatregel betreft het dragen van mondkapjes. Voor het onderwijs op het Ashram College betekent dit met ingang van maandag 29 november het volgende:

 

– Het is voor medewerkers en leerlingen weer verplicht om bij binnenkomst in het schoolgebouw en

   verplaatsingen tussen de lokalen een mondkapje te dragen.

– Tijdens de lessen in het lokaal hoeft dit niet.

– Leerlingen nemen zelf een mondkapje mee.

– Medewerkers houden onderling anderhalve meter afstand van elkaar.

   Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

– Er komen geen externen in ons gebouw, tenzij er geen mogelijkheid is om het anders te organiseren.

– Iedereen met corona gerelateerde klachten blijft thuis en laat zich testen bij de GGD.

   Een zelftest is niet voldoende.

– Het advies om twee keer per week preventief een zelftest af te nemen blijft gelden.

   De zelftesten zijn af te halen bij de conciërge.

 

Alhoewel op dit moment de aanvullende maatregelen voor het onderwijs beperkt blijven, valt niet uit te sluiten dat er de komende weken aanvullende maatregelen aangekondigd worden. Zodra dat gebeurt, brengen we u via de mail op de hoogte.

 

Corona regels per 25 september 2021

De afgelopen anderhalf jaar hebben we continu te maken gehad met veranderende protocollen. Hierin stonden voorschriften en praktische adviezen voor het toepassen van de corona maatregelen op de scholen. Aan deze, soms hectische, periode komt binnenkort een einde. Vanaf 25 september a.s. zijn er namelijk geen specifieke maatregelen meer voor het voortgezet onderwijs. Als school zien we daar naar uit, omdat we ons dan weer zonder beperkingen kunnen richten op het verzorgen van ons onderwijs. Hieronder vindt u via de link een korte samenvatting van de veranderingen. Corona regels m.i.v. 25 sept 2021

 

We houden de ontwikkelingen rondom COVID-19 nauwgezet in de gaten. Mocht het nodig zijn om wijzigingen door te voeren in het programma van de voorlichtingsdagen, dan informeren wij daarover op onze website.

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram