Aanmelden

Schoolgids

In de schoolgids vindt u veel zaken, variërend van onze visie op onderwijs tot allerlei belangrijke praktische zaken, zoals lestijden, de vakantieregeling en de informatie over de ouderbijdrage. Via de link hieronder kunt de schoolgids bekijken en/of downloaden: Schoolgids Ashram College NK 2021-2022

Aanmelden brugklas & leerjaar 2

Voor de herfstvakantie worden er in groep 8 informatiepakketjes uitgedeeld. Hierbij zit ook het aanmeldingsformulier. Om je te kunnen aanmelden voor de brugklas van het Ashram College Nieuwkoop vragen we leerlingen en hun ouders om het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Hieronder de link naar het aanmeldingsformulier voor leerjaar 1 en 2:

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 en 2 (2022-2023) volgt binnenkort.

Aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk 15 maart 2022 in ons bezit te zijn. Leerlingen  kunnen het formulier sturen naar: 

Ashram College 

T.a.v. Leerlingadministratie 

Postbus 693 

2400 AR Alphen aan den Rijn 

We nemen altijd even contact op met de basisschool naar aanleiding van de aanmelding. We volgen het advies van de basisschool bij het bepalen van het juiste brugklasniveau. Na ontvangst van het ingevulde formulier, worden (alleen) de ouder(s) en leerling met een specifieke zorgvraag uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Instromen leerjaren 3 en 4

De aanmelding voor de leerjaren 3 en 4 gaat met behulp van het volgende inschrijfformulier:

Aanmelding locatie Nieuwkoop leerjaar 3 en hoger (2022 – 2023) volgt binnenkort.

Dit formulier kan worden opgestuurd naar:

Ashram College Nieuwkoop
T.a.v. Leerlingadministratie
Achterweg 1
2421 EB Nieuwkoop

Vragen? Stel ze gerust aan onze instroomcoördinatoren!

Esther Lankhaar (vmbo basis/kader) e.lankhaar@ashramcollege.nl

Foekelien Lyklema (vmbo tl/havo) f.lyklema@ashramcollege.nl

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram