Informatie over aanmelden pilot VSO-groep en zij-instroom

Pilot VSO-groep

Om meer leerlingen ’thuisnabij’onderwijs aan te kunnen bieden is onze school dit schooljaar gestart met een pilot VSO-groep. Leerlingen met internaliserende problematiek én in het bezit van een  toelaatbaarheidsverklaring (TLV, afgegeven door het Samenwerkingsverband/VO/VSO Midden-Holland) krijgen in een VSO-setting onderwijs aangeboden.
Voor het huidige schooljaar én voor schooljaar 2024-2025 worden geen nieuwe leerlingen meer toegelaten. Ook plaatsen we geen leerlingen meer op de wachtlijst.

Meer informatie over de VSO-groep vindt u op deze pagina >

 

Zij-instroom

Onze klassen zitten vol. Dit schooljaar kunnen we daarom helaas geen nieuwe leerlingen meer toelaten van andere scholen.

Ashram Social

Volg ons op Instagram