Verder onder één bestuur

Besturenfusie SCOPE scholengroep en Ashram College

 

De samenwerking tussen SCOPE scholengroep en de Katholieke Stichting Ashram College bevalt  goed: de beide partijen willen verder onder één bestuur. De plannen hiervoor zijn eind september aan de medezeggenschaps- raden voorgelegd. Daarna kunnen ouders en andere betrokkenen hun mening geven (zie onderaan deze pagina).

 

De twee stichtingen werken al een tijd nauw samen. Op dit moment zitten in het college van bestuur van SCOPE dezelfde mensen als in het college van bestuur van het Ashram. Ook in de onderwijs- ondersteuning wordt al veel samengewerkt. Bij beide partijen is veel vertrouwen in de toekomst van de samenwerking. Vanaf 1 januari 2021 willen SCOPE en Ashram dan ook verder met één bestuur, onder de naam van SCOPE scholengroep.

 

Op deze manier blijven de twee scholen van het Ashram College (een vestiging in Alphen voor vmbo-tl, havo en vwo en een in Nieuwkoop voor vmbo-basis, -kader, -tl en havo) zelfstandig en met behoud van hun eigen (katholieke) identiteit bestaan. Piet Jansen, voorzitter CvB SCOPE scholengroep: “Het bestuur is de paraplu waaronder de scholen functioneren. Als het bestuurlijk rustig is, kunnen de scholen zich richten op wat voor hen belangrijk is: goed onderwijs vanuit de eigen identiteit.” 

 

Laura Geurtsen, lid van de MR van het Ashram College en Pamela van Heuven, voorzitter van de GMR van SCOPE VO: “Er zullen vast allerlei vragen leven, die voor ons ook erg belangrijk zijn. Welke invloed heeft het voor het personeel? Blijven de korte lijnen op school? Blijft het eigen karakter? Blijft de naam hetzelfde? De gevolgen van de besturenfusie voor het personeel zijn uiterst beperkt en worden met de mr’n besproken. De antwoorden op de andere vragen zijn ook heel helder: ja, de korte lijnen blijven, de schoolnamen veranderen niet en ook voor het karakter en de cultuur van de scholen heeft de fusie geen enkel gevolg.

 

Onder SCOPE scholengroep vallen in het voortgezet onderwijs al vier vestigingen van de Groene Hart scholen en de Groene Hart Praktijkschool. Vanaf het begin van de samenwerking is een van de belangrijkste thema’s het behoud van de identiteit van het Ashram College geweest. Piet Jansen: “Dat de identiteit behouden blijft, staat voor ons vast. We willen dat de keuzemogelijkheid in Alphen aan den Rijn hetzelfde blijft en we zijn erg blij dat de christelijke en katholieke scholen in de regio Alphen onder één stichting hun werk voortzetten.” 

 

De intentie is om de regionale positie van de nieuwe organisatie te versterken. De centrale onderwijsondersteunende diensten worden samengevoegd. Kennis en kunde zijn zodoende voor de hele organisatie beschikbaar en de administratieve lasten worden minder. Piet Jansen: “Als we als organisatie regionaal meer gewicht in de schaal leggen, komen er ook meer kansen voor innovatie en kwaliteitsontwikkeling. De komende tijd gaan we met onze plannen naar alle betrokkenen toe. Wij hopen dat zij net zo enthousiast worden als wij.” 

 

Meer informatie

Met onderstaande brief zijn ouders geïnformeerd over de voorgenomen fusie:

Brief ouders besturenfusie d.d. 13 oktober 2020

Graag stellen wij ook u in de gelegenheid om op onze plannen te reageren. U kunt dit doen op de
website die speciaal voor dit doel is opengesteld. Het adres van de website is:
https://scopescholen.nl/scope/fusie/

Ashram Social

Volg ons op Instagram