Het nieuwe gebouw van Ashram Nieuwkoop officieel geopend

Op vrijdag 6 maart is het nieuwe gebouw van het Ashram College Nieuwkoop officieel geopend door leerlingen uit de leerlingenraad en Onderwijswethouder Bernadette Wolters. Er waren voor de officiële opening twee momenten uitgekozen.

Het eerste moment was om half twaalf. Na het derde lesuur verzamelden de leerlingen zich in de aula rondom een grote rode knop. Na een korte toespraak van John Bakker, directeur van de school, werd er afgeteld vanaf 10 waarna de leerlingen van de leerlingenraad samen op de knop drukten en de confetti vrolijk de lucht in vloog. Daarna gingen de leerlingen snel naar buiten, waar op het nieuwe schoolplein voor iedere leerling een patatje gebakken werd.

Het tweede moment was ’s middags om twee uur voor genodigden: raadsleden, medewerkers van het architectenbureau, aannemers, onderaannemers, contacten uit de omgeving van de school, personeelsleden, oud-personeelsleden en hun familie en medewerkers en bestuurder van Scope kwamen de officiële opening meebeleven.

Na de diverse speeches kwam nogmaals de rode knop in beeld en na het aftellen drukten leerlingen van de leerlingenraad en Bernadette Wolters op de rode knop en met de confettidouche die daarop volgde was de school officieel geopend. Daarna konden de genodigden een kijkje nemen in alle lokalen van de nieuwe school.

Voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden was de school ’s avonds feestelijk verlicht en open voor bezichtiging. Daar werd volop gebruik van gemaakt, want velen waren benieuwd naar de binnenkant van de school, die ze het afgelopen jaar zo gestaag hadden zien ‘groeien’.

Het Ashram College bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe schoolgebouw en iedereen die belangstelling heeft getoond voor de officiële opening. Met dit nieuwe, lichte en transparante gebouw gaat het Ashram met vertrouwen de toekomst tegemoet

Ashram Social

Volg ons op Instagram