Anglia diploma’s uitgereikt

Op 3 oktober hebben de leerlingen op feestelijke wijze hun Anglia-diploma in ontvangst genomen.

 

Het Anglia examen is een internationaal examen, dat op de eigen school wordt voorbereid en gemaakt, maar in Engeland op het Chichester College nagekeken. Aan het examen kan op 8 niveaus worden deelgenomen, dus iedereen kan zich op een passend niveau inschrijven. Er zijn leerlingen die meerdere jaren meedoen, steeds op een hoger niveau. De diploma-uitreiking is een feestelijk gebeuren, waarvoor ook ouders uitgenodigd waren.

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram