Twee ontwerpteams winnen de wedstrijd!

Op 25 oktober was de finale van de ontwerpwedstrijd voor een landmark met het thema water, opgezet door het Hoogheemraadschap Rijnland en de Metaalvakschool. Uit de vele inspirerende inzendingen heeft de jury twee prijswinnaars gekozen: een gedeelde eerste plaats. Het zijn van 2Ta Diede, Senna, Britt en Elise en van 2Kb Job, Jop, Desmond en Cas.

De opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland was: ontwerp een landmark met het thema water. Door turfwinning kwamen grote delen van het land rond Nieuwkoop onder water te staan. Uiteindelijk is een dikke tweehonderd jaar geleden de polder drooggemalen met behulp van 32 molens. Dit is een groot deel van de cultuur van Nieuwkoop.

Waterbeheersing is belangrijk in Nederland. Ook hier moest iets van terug te zien zijn in het ontwerp.
Alle leerlingen van het tweede leerjaar hebben deelgenomen aan deze wedstrijd tijdens de BV lessen.

Een enthousiaste jury van 7 mensen luisterde vol aandacht naar de presentaties van de leerlingen, die allemaal achter een tafel met hun ontwerp in de aula stonden. Na een vergadering van iets meer dan een spannend half uur, kwam de jury weer naar buiten met de uitslag.

De jury was echt onder de indruk van alle ontwerpen, met name van de creativiteit en de gevonden oplossingen. Naast de winnende ontwerpen, wordt er ook nog gekeken of er onderdelen van andere ontwerpen ergens ingezet kunnen worden.

Binnenkort gaan de winnende teams met de Metaalvakschool in gesprek om de uitvoering van het ontwerp te bespreken. .De leerlingen gaan namelijk helpen bij die uitvoering.

Het was een moeilijke opdracht die op een geweldige wijze is ingevuld door leerlingen. Hierbij hebben ze iets over de cultuur van Nieuwkoop geleerd en over waterbeheersing. Een geslaagd project

Ashram Social

Volg ons op Instagram