Begeleiding

Een goed klimaat en veilig gevoel is belangrijk voor leerlingen om tot leren en sociale ontwikkeling te komen. Daarom is ons onderwijs ingericht met docenten, mentoren en begeleiders. Want juist wanneer het leren even niet zo makkelijk gaat, vinden we het belangrijk snel de juiste ondersteuning te bieden.

Mentoren

Elke klas heeft een eigen mentor. Deze mentor vervult een centrale rol bij de begeleiding van leerlingen en is altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders. Hij of zij volgt de studieresultaten van de leerlingen en let nauwgezet op hun persoonlijke ontwikkeling. De mentor verzorgt mentorlessen en onderhoudt contact met de ouders/ verzorgers. Mentoren geven ook advies bij de keuze van een beroep of vervolgopleiding.

Extra ondersteuning

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan het docententeam kan bieden, wordt onze zorgcoördinator ingeschakeld. Die kan binnen de school op zoek gaan naar extra ondersteuning in de vorm van:

– training bewust omgaan met faalangst;

– sociale vaardigheidstraining;

– coaching door een interne begeleider;

– individuele coaching door één van de begeleiders passend onderwijs.

Ondersteuningsklas en huiswerkbegeleiding

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft voor Nederlands, Engels of wiskunde, dan kan hij of zij zich via de mentor aanmelden voor de ondersteuningsklas. Tijdens de ondersteuningsuren worden leerlingen zes weken intensief geholpen bij hun ondersteuningsvragen. De ondersteuningsklas is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Wie doet wat?

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers die bij ons op school betrokken zijn bij de begeleiding. In de schoolgids is uitgebreider opgenomen waar u deze medewerkers voor kunt benaderen. 

 

– afdelingsleider mevr E. (Esther) Lankhaar

– decaan mevr. C. (Christel) Lubbers

– zorgcoördinator mevr. F. (Foekelien) Lyklema

– leerlingbegeleider dhr. B. (Bas) Aartman

– dyslexie-coördinator mevr. J. (Jacqueline) van der Sluijs

– dyscalculie-coördinator mevr. D. (Deborah) Levie

– vertrouwenspersonen mevr. C. (Chantal) van Wilgenburg en dhr. T. (Todd) van der Burg 

Ashram Social

Volg ons op Instagram