Financiën

Ouderbijdrage Ashram College

Veelgestelde vragen –tbv website

 

Wat is het IBAN-nummer waarop ik de vrijwillige ouderbijdrage kan overmaken?

Het Ashram College stuurt al haar facturen digitaal en maakt daarvoor gebruik van WIS Collect.
U krijgt de facturen via e-mail toegestuurd met daarin een link naar het betaalproces. U kunt daarbij kiezen om via iDEAL of via overboeking te betalen. Tevens zijn er mogelijkheden om betalingen in termijnen te voldoen. Het rekeningnummer waarop de vrijwillige bijdrage overgemaakt kan worden is NL22INGB0652511058 t.n.v. Ashram College.

 

Waarom vragen jullie ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage?

Het Ashram College biedt leerlingen extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. In de vrijwillige bijdraqe is hiervoor een bedrag van € 45,00 opgenomen. Tevens is in deze bijdrage een bedrag opgenomen voor het gebruik van de bibliotheek

(€ 5,50) en een bedrag voor de SportMix (€ 7,00).  Deze activiteiten behoren niet tot het reguliere lesprogramma en worden helaas niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. Het Ashram College vraagt daarom onderstaande (vrijwillige) ouderbijdrage voor deze voorzieningen en activiteiten. De (vrijwillige) ouderbijdrage is met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld.

 

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 bedraagt € 58,00.

 

Welke schoolkosten maak ik nog meer?

In de schoolgids vindt u onder hoofdstuk 5 (ouderbijdrage) een overzicht van kosten per leerjaar.

 

Wat kost een Chromebook?

U betaalt, afhankelijk van de keuze van het type Chromebook, een bedrag tussen de € 400,00 en

€ 550,00 voor een Chromebook. Dit doet u voor de start van het eerste leerjaar. Deze kosten kunnen in termijnen worden betaald. De aanschaf van een Chromebook valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de button Onderwijs-Chromebook op deze website.

 

Is deelname aan de reizen* en kampen verplicht?

Deelname is (nog) niet verplicht maar wordt wel gestimuleerd. Indien uw zoon of dochter niet mee gaat op reis zal hij of zij een alternatief programma volgen op school of de AEL stage lopen. Indien uw zoon/dochter zich in de bovenbouw inschrijft voor de zgn. taalreizen ontstaat er wel een verplichting van deelname en daarmee ook van betaling van de kosten voor deelname. Gymnasiasten zijn verplicht deel te nemen aan de Romereis.

 

Wat zijn de kosten voor de reizen?

De kosten zijn afhankelijk van de bestemming en liggen tussen € 450,00 en € 500,00.

 

Staat uw vraag er niet bij?

Stuurt u in dat geval een mail aan factuur@ashramcollege.nl

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram