Financiën

Ouderbijdrage Ashram College – veelgestelde vragen

Hieronder een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuurt u in dat geval een mail aan factuur@ashramcollege.nl

 

Wat is het IBAN-nummer waarop ik de vrijwillige ouderbijdrage kan overmaken?

Het Ashram College stuurt al haar facturen digitaal en maakt daarvoor gebruik van WIS Collect. U krijgt de facturen via e-mail toegestuurd met daarin een link naar het betaalproces. U kunt daarbij kiezen om via iDEAL of via overboeking te betalen. Tevens zijn er mogelijkheden om betalingen in termijnen te voldoen. Het rekeningnummer waarop de vrijwillige bijdrage overgemaakt kan worden is NL22INGB0652511058 t.n.v. Ashram College.

 

Waarom vragen jullie ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage?

De ouderbijdrage wordt gesplitst in een verplicht deel en een vrijwillig deel. Het verplichte deel bestaat uit de bijdragen voor de kluisjes (bij ingebruikname) en de leerlingenpas, het vrijwillige deel bestaat uit alle overige kosten voor niet gesubsidieerde zaken.

 

Het Ashram College biedt leerlingen extra voorzieningen en activiteiten, zoals een brugklaskamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. In de vrijwillige bijdraqe is hiervoor een bedrag van € 45,50 opgenomen. Tevens is in deze bijdrage een bedrag opgenomen voor de SportMix (€ 7,00). Deze activiteiten behoren niet tot het reguliere lesprogramma en worden helaas niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. Het Ashram College vraagt daarom een (vrijwillige) ouderbijdrage voor deze voorzieningen en activiteiten. De (vrijwillige) ouderbijdrage is met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld.

 

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 bedraagt € 52,50.

 

Welke schoolkosten maak ik nog meer?

In de schoolgids vindt u onder hoofdstuk 5 (ouderbijdrage) een overzicht van de kosten per leerjaar.

 

Wat kost een Chromebook?

U betaalt, afhankelijk van de keuze van het type Chromebook, een bedrag tussen de € 400,00 en € 500,00 voor een Chromebook. Dit doet u voor de start van het eerste leerjaar. Deze kosten kunnen in termijnen worden betaald. De aanschaf van een Chromebook valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de button Onderwijs-Chromebook op deze website.

 

Is deelname brugklaskamp en reizen verplicht?

Deelname is (nog) niet verplicht maar wordt wel gestimuleerd. Indien uw zoon of dochter niet mee gaat op reis zal hij of zij een alternatief programma volgen op school of de AEL stage lopen.

 

Het Ashram College Nieuwkoop biedt de leerlingen een brugklaskamp aan en een reis naar de Ardennen voor de BK bovenbouw en naar Berlijn voor de TL bovenbouw. Vanwege COVID -19  kunnen er mogelijkerwijs wijzingen plaatsvinden in het aanbod van onze (reis)activiteiten.

 

Wat zijn de kosten voor de reizen?

De kosten zijn afhankelijk van de bestemming.

 

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram