Bevordering en cijfers en regels

Overgaan of doubleren

Overgaan of doubleren? De schoolleiding neemt deze beslissing op advies van de docentenvergadering. Dit geldt ook voor de overstap naar een ander schooltype. Doorslaggevend zijn hierin de overgangsregelingen gebaseerd op jaarcijfers van verschillende vakken. In de bovenbouw vormt de slaag-/zakregeling van het examen de basis van de overgangsregelingen.

Tweejarige brugperiode (determinatie)

Op het Ashram College werken we met een tweejarige brugperiode. Onze basis- en kaderleerlingen zitten in een dakpanklas. Aan het einde van leerjaar 2 bepalen we naar welk schooltype een leerling doorstroomt in leerjaar 3. Om tot een goed onderbouwde beslissing te komen, verzamelen we in de tweejarige brugperiode verschillende gegevens. Denk aan cijferresultaten, voortgangstoetsen van het Cito (VAS = Volg Advies Systeem) en gegevens met betrekking tot inzicht, werkhouding/motivatie en studievaardigheden. Halverwege leerjaar 2 wordt de voorlopige determinatie vastgesteld en na de overgangsvergadering wordt het definitieve besluit genomen. Maakt een leerling aan het eind van leerjaar 1 een opvallende ontwikkeling door, dan kan in uitzonderingsgevallen determinatie al eerder plaatsvinden.

Cijfers en regels

Cijfers & Regels schetst een overzichtelijk beeld van uitgangspunten rondom het toetsen en beoordelen en de regels die hierbij gehanteerd worden op het Ashram College in Nieuwkoop. In de bijlage hieronder staan de gedetailleerde cijfers en regels voor toetsen en rapportvergaderingen.

Cijfers & Regels 2020-2021 Nieuwkoop

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram