Begeleiding en ondersteuning

Dagelijkse begeleiding

De dagelijkse begeleiding wordt gedaan door de mentor samen met de vakdocenten. De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders en leerlingen. Maar soms heeft een leerling wat meer ondersteuning nodig.

Extra ondersteuning

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan het docententeam kan bieden, wordt de coördinator leerlingbegeleiding ingeschakeld. Die kan binnen de school op zoek gaan naar extra ondersteuning in de vorm van:
– training bewust omgaan met faalangst;
– sociale vaardigheidstraining;
– coaching door een interne begeleider;
– individuele coaching door één van de begeleiders passend onderwijs.
Ouders en leerling worden hierbij direct betrokken en zijn een gelijkwaardige partner bij de weg naar passend onderwijs.

 

Als de ondersteuning niet binnen de mogelijkheden van de school geboden kan worden, dan is er de mogelijkheid voor school om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs aan te vragen. Dit kan alleen na overleg met – en onder verantwoording van – de coördinator ondersteuning en begeleiding. Voorwaarde is dat de eerder genoemde niveaus zijn doorlopen.

Nieuwe leerlingen

Soms is al voor de aanmelding bekend dat er extra ondersteuning nodig is. Om meteen een goede start te kunnen maken, vinden wij het belangrijk om dit vooraf te bespreken. De contactpersoon hiervoor is de zorgcoördinator.

Decanaat

De decaan voorziet de mentoren van informatie en lesmateriaal om tot een vak- en beroepskeuze te komen die past bij de leerling. Daarnaast organiseert zij informatiemomenten en monitort zij het keuzeproces. De mentor heeft de mogelijkheid om leerlingen door te verwijzen naar de decaan, als de leerling ondanks de geboden ondersteuning niet tot een passende keuze kan komen.

 

Veel waarde wordt gehecht aan de ervaring van de leerling en betrokkenheid van ouders. Daartoe organiseert de decaan een aantal activiteiten:

– bezoek Open Dagen en meeloopdagen van vervolgopleidingen, en studiebeurzen;
– voorlichtingsavonden door de decanen voor ouders en leerlingen;
– voorlichting door ouders over hun beroep;
– voorlichting door studenten van verschillende opleidingen;
– voorlichting door bovenbouwleerlingen over de profielkeuze;
– stages in voor- en/of examenklassen.

Zowel in onder- als in bovenbouw is er een eigen LOB-programma dat ervoor zorgt dat leerlingen kwaliteiten ontwikkelen op het gebied van zelfreflectie, het maken van keuzes en flexibiliteit.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram