Verzuim

Te laat

Op het Ashram College hebben we vaste afspraken over wat we doen als je te laat komt of niet aanwezig bent bij de les. We maken hierin het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd afwezig. Deze afspraken zijn ook terug te vinden in het Leerlingenstatuut, het Verzuimprotocol en de Huisregels.

3 – 6 – 9

Als je te laat bent, meld je je bij de receptie. Daar wordt bepaald of je geoorloofd of ongeoorloofd te laat bent. Kom je vaker te laat, dan hanteren we de 3-6-9-regeling:

Bij 3 keer te laat worden je ouders gebeld.
Bij 6 keer te laat ontvangen je ouders een brief van school.
Bij 9 keer te laat komen word je aangemeld bij het Verzuimloket van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en stellen we de Leerplichtambtenaar op de hoogte.

De Leerplichtambtenaar kan in overleg met bureau Halt straffen opleggen: https://www.halt.nl/veilige-school/schoolverzuim/

Afwezigheid vanwege afspraak

Afwezigheid wegens afspraak bij huisarts, tandarts, orthodontist, specialist, auto-/brommer-/scooterrijlessen, afrijden, certificaten, e.d. Wij gaan er vanuit dat dergelijke af spraken zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gepland. Het is overigens niet toegestaan voorziene halfjaarlijkse of periodieke controles en/of afspraken e.d. in een toetsweek te plannen. Uiteraard maken we een uitzondering voor een onvoorziene en acute afspraak, maar we gaan er vanuit dat ook dit zo veel mogelijk buiten de toetsuren wordt gepland.

Melden afwezigheid

Afwezigheid moet telefonisch via 0172 – 579 216 of per e-mail nieuwkoop@ashramcollege.nl vóór 08.15 uur worden gemeld door een van je ouders. Zodra je weer terugkomt op school, lever je bij de receptie een briefje van thuis in waarop de reden en duur van je afwezigheid staan vermeld. Word je tijdens een schooldag ziek dan meld je dat persoonlijk bij de receptie voordat je naar huis gaat.

Aanvraag verlof

Verlof om lessen te verzuimen wordt tenminste één week van tevoren schriftelijk door je ouders aangevraagd bij de teamleider.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram