MR

Medezeggenschapsraad 

Het Ashram College heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt, adviseert en initiatief neemt met betrekking tot schoolzaken. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR telt maximaal twaalf leden en bestaat uit vertegenwoordigers van het ondersteunend personeel, docenten, ouders/ verzorgers en leerlingen. De MR heeft regelmatig, eens in de zes à acht weken, overleg met de schoolleiding. De MR brengt advies uit aan de schoolleiding over bepaalde onderwerpen. Bovendien zijn er ook zaken waar de MR een instemmingsrecht heeft. Deze rechten zijn in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd. Postadres: Postbus 693, 2400 AR Alphen aan den Rijn

 

Bezetting MR Ashram College per 28 september 2020

Oudergeleding

IJsbrand Eilers (voorzitter)

Laura Geurtsen

Vacature

 

Personeelsgeleding docenten

Tineke Hogeveen (waarnemend)

Marianka Lokers

Johanna van Mücke

Ton van Vliet

Marijke Westerman

Vacature

 

Personeelsgeleding OOP

Peter de Boer

 

Leerlinggeleding

Youri Ouwerkerk

Vacature

Vacature

 

Ambtelijk secretaris

Ans Bontekoe

 

Hieronder vindt u verslagen van de Medezeggenschapsraad

Vastgesteld verslag MR 06-07-2020

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram