Aanmelden

Aanmelden brugklas & leerjaar 2

Voor de herfstvakantie worden er in groep 8 informatiepakketjes uitgedeeld. Hierbij zit ook het aanmeldingsformulier. Om je te kunnen aanmelden voor de brugklas van het Ashram College Nieuwkoop vragen we leerlingen en hun ouders om het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de groep 8 leerkracht van de basisschool. Het Ashram College Nieuwkoop heeft met de basisscholen de afspraak gemaakt dat het aanmelden via de basisschool verloopt. De leerkracht van groep 8 zorgt ervoor dat het ingevulde aanmeldingsformulier op het Ashram College Nieuwkoop wordt afgeleverd.

 

Hieronder de link naar het aanmeldingsformulier voor leerjaar 1 en 2 :

Aanmeldingsformulierleerjaar 1 en 2 (2021-2022)

 

Aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk 15 maart 2021 in ons bezit te zijn. Leerlingen leveren het ingevulde aanmeldingsformulier op de basisschool in. Leerlingen van buiten de regio kunnen het formulier sturen naar: 

Ashram College 

T.a.v. Leerlingadministratie 

Postbus 693 

2400 AR Alphen aan den Rijn 

 

We nemen altijd even contact op met de basisschool naar aanleiding van de aanmelding. We volgen het advies van de basisschool bij het bepalen van het juiste brugklasniveau. Na ontvangst van het ingevulde formulier, worden (alleen) de ouder(s) en leerling met een specifieke zorgvaag uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Instromen leerjaren 3 en 4

De aanmelding voor de leerjaren 3 en 4 gaat met behulp van inschrijfformulieren (deze worden binnenkort op de website geplaatst).

Vragen? Stel ze gerust aan onze instroomcoördinatoren!

Esther Lankhaar (vmbo basis/kader) e.lankhaar@ashramcollege.nl

Foekelien Lyklema (vmbo tl/havo) f.lyklema@ashramcollege.nl

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram