Veilige en gezonde school

Veilige school

Het Ashram College Nieuwkoop staat al jaren bekend om zijn vriendelijke leerlingenklimaat. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig voelen op school. Om alle leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te bieden, waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we duidelijke regels vastgesteld en zien we erop toe dat de regels worden nageleefd.

Veiligheid en gezondheid vormen de basis waarin leren en ontwikkelen mogelijk is. In een veilige en zorgzame leer/werkomgeving willen we leerlingen stimuleren en prikkelen om te leren wat gezond gedrag is, om gezond gedrag vorm te geven en gezond gedrag te behouden, actief en samen met anderen.

Om de school nog veiliger te maken zijn er kluisjes voor leerlingen, is er cameratoezicht en zijn er toezichthouders aanwezig. Daarnaast is er regelmatig overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente over veiligheidskwesties. Ook wordt er regelmatig contact onderhouden met de wijkagent.

Sportgerichte school

Sport krijgt veel aandacht op het Ashram College. In de onderbouw geven we leerlingen door een breed scala aan sporten ook les in samenwerken en leiding geven. Want hoe leid je een team als captain en hoe kun je door goed en slim samen te werken de beste prestatie neerzetten? We werken niet alleen aan spelinzicht en speltechniek, maar ook aan conditie en een gezonde leefstijl.

In de bovenbouw hebben leerlingen een ruime keuze aan sporten. Leerlingen kunnen zich verdiepen in een aantal zelf gekozen sporten en hun spelinzicht en speltactiek vergroten. Dit programma noemen we SportMix. We bieden jaarlijks tussen de 20 en 30 verschillende sporten aan. We willen leerlingen de kans bieden om nieuwe sporten te ontdekken en hun sportinteresse te vergroten. Voor alle onderbouw leerlingen organiseren we twee keer per jaar een sporttoernooi.

Rookvrije school

Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid. Het Ashram College heeft daar oog voor. Zo gaan roken en gezondheid in onze ogen niet samen. Daarom hebben we besloten om het Ashram College een rookvrije school te maken. Dat betekent dat er ook op het schoolplein niet meer gerookt mag worden en dat toezichthouders hier op toezien.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram