Gezonde en veilige school

De Gezonde School

We hebben een actieve projectgroep ‘De Gezonde School’ die zich inzet om van het Ashram College een 100% gezonde school te maken. We zijn al aardig op weg. Het creëren van bewustwording is het belangrijkste doel van de projectgroep. Daarvoor worden er allerlei activiteiten ondernomen en ideeën ingediend.

Rookvrije school

Het behoeft geen betoog dat het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren voordelen heeft. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid. Het Ashram College heeft daar oog voor. Zo gaan roken en gezondheid in onze ogen niet samen. Daarom hebben we besloten om in het schooljaar 2016- 2017 van het Ashram College een rookvrije school te maken. Dat betekent dat er ook op het schoolplein niet meer gerookt mag worden en de toezichthouders hier op toezien.

De veilige school

Het Ashram College vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig voelen op school. Om alle leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te bieden waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we duidelijke regels vastgesteld en zien we erop toe dat de regels worden nageleefd.
Om de school nog veiliger te maken zijn er kluisjes voor leerlingen, is er cameratoezicht en zijn er toezichthouders aanwezig. Daarnaast is er regelmatig overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente over veiligheidskwesties. Ook wordt er regelmatig contact onderhouden met de wijkagent. Veiligheid en gezondheid vormen de basis waarin leren en ontwikkelen mogelijk is. In een veilige en zorgzame leer-/ werkomgeving willen we leerlingen stimuleren en prikkelen om te leren wat gezond gedrag is, om gezond gedrag vorm te geven en gezond gedrag te behouden, actief en samen met anderen.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram