Nieuwsbrieven, documenten en protocollen

Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u de Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen aan ouders/verzorgers van leerlingen aan het Ashram College Nieuwkoop. De Nieuwsbrieven komen maandelijks uit. In de tussenliggende weken versturen wij de Nieuwsflitsen; een sterk verkorte versie van de Nieuwsbrief.

(1) 11 sept 2020 Nieuwsbrief

(2) 18 sept 2020 Nieuwsflits

(3) 25 sept 20 Nieuwsflits

(4) 2 okt 2020 Nieuwsflits

(5) 9 oktober 2020 Nieuwsbrief

(6) 16 okt 2020 Nieuwsflits

(7) 9 november 2020 Nieuwsbrief

(8) 13 november 2020 Nieuwsflits

(9) 24 november 2020 Nieuwsflits

(10) 27 november 2020 Nieuwsflits

(11)  4 december 2020 Nieuwsbrief

(12) 11 december 2020 Nieuwsflits

(13) 18 december 2020 Nieuwsflits

(14)  8 januari 2021 Nieuwsflits

(15) 15 januari 2021 Nieuwsflits

(16) 22 januari 2021  Nieuwsflits

(17) 29 januari 2021 Nieuwsflits

(18) 5 februari 2021 Nieuwsflits

(19) 12 februari 2021 Nieuwsflits

(20) 19 februari 2021 Nieuwsflits

(21) 5 maart 2021 Nieuwsflits

(22) 12 maart 2021 Nieuwsflits

(23) 19 maart 2021 Nieuwsflits

(24)  26 maart 2021 Nieuwsflits

(25)  9 april 2021 Nieuwsflits

(26)  16 april 2021  Nieuwsflits

 

Documenten & protocollen

Hieronder vindt u documenten en protocollen waarin staat hoe wij met bepaalde zaken omgaan.

Leerlingenstatuut 2021-2022 Ashram College Nieuwkoop

Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders

 

Brieven

Met onderstaande brief zijn ouders geïnformeerd over de voorgenomen fusie:

Brief ouders besturenfusie d.d. 13 oktober 2020

Graag stellen wij ook u in de gelegenheid om op onze plannen te reageren. U kunt dit doen op de
website die speciaal voor dit doel is opengesteld. Het adres van de website is:
https://scopescholen.nl/scope/fusie/

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram