Berichtgeving corona

Corona Protocol

Hieronder vindt u het Corona Protocol;  informatie voor ouders waarin staat hoe de school omgaat met de maatregelen van het RIVM inzake corona. Inmiddels kan het zijn dat de maatregelen enigszins zijn aangescherpt. Hieronder vindt u daarom ook een overzicht van nadere berichtgeving.

 

Corona Protocol d.d. 25 augustus 2020

 

Actuele berichtgeving

Hieronder staat een overzicht van de meest recente berichtgeving van het Ashram College Nieuwkoop over het coronavirus.

 

Vrijdag 16 oktober 2020

In onderstaande brief informeren we u over de mondkapjesplicht op school m.i.v. maandag 26 oktober 2020

Brief mondkapjesplicht m.i.v. 26 okt 2020

 

Maandag 5 oktober 2020

In onderstaande brief informeren we u over het dragen van mondkapjes op school.  U kunt de beslisboom raadplegen wanneer uw kind klachten heeft en u wilt weten of hij/zij thuis moet blijven.

 

Brief nieuwe corona maatregelen –  mondkapjes

Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school?

 

 

Berichtgeving van eerder dit jaar

Donderdag 28 mei 2020

In deze brief vragen we eindexamenleerlingen hun cijfers in som te controleren.

Brief examenleerlingen d.d. 28 mei 2020

 

Dinsdag 26 mei 2020

Hoe ziet de anderhalve meter maatschappij er op school uit?

Brief leerlingen herstarten fysieke lessen d.d. 26 mei 2020

Protocol herstart fysieke lessen Ashram Nieuwkoop juni 2020

 

Maandag 4 mei

In onderstaande brieven brengen we onze bk en tl leerlingen op de hoogte van van wijzigingen in het examenreglement. De wijzigingen zijn het gevolg van het vervallen van het Centraal Examen.

brief ouders&leerlingen bk
brief ouders&leerlingen TL

 

Woensdag 22 april 2020

Bedanktbrief ouders d.d. 22 april 2020

 

Vrijdag 17 april 2020

Infobrief examenleerlingen d.d. 17 april 2020

Richtlijnen afname schoolexamens d.d. 17 april 2020

 

Donderdag 9 april 2020

In deze brief aan eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) staat informatie over de stand van zaken rondom de afronding van de schoolexamens.

 

Infobrief examenleerlingen d.d. 9 april 2020

Exameneisen vmbo t

Exameneisen vmbo BK

 

Donderdag 2 april 2020

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de scholen tot in ieder geval 28 april 2020 te sluiten is onderstaande brief aan ouders en leerlingen verzonden. In de brief wordt ingegaan op het onderwijs op afstand, de rol van de mentor en het afronden van de schoolexamens.

 

Infobrief ouders en leerlingen d.d. 2-4-20

 

Woensdag 1 april 2020

Het kabinet heeft gisteren besloten dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus ook na 6 april a.s. van kracht blijven. Dat betekent dat de school in ieder geval tot en met 28 april 2020 gesloten blijft.

Naar aanleiding van dit besluit hebben alle ouders deze brief van ons College van Bestuur ontvangen.

Brief College van Bestuur Ashram College – 1 april 2020

 

Dinsdag 24 maart 2020

Onderwijs op afstand is voor iedereen nieuw en wennen. In onderstaande brief zetten we nog een keer op een rijtje hoe het werkt.

Infobrief uitleg afstandsonderwijs d.d. 24 maart 2020

 

Vrijdag 27 maart 2020

Het College van Bestuur spreekt in onderstaande brief haar waardering uit voor een ieder z’n inspanning, flexibiliteit en begrip omtrent het onderwijs op afstand.

Infobrief ouders Ashram d.d. 27 maart 2020

 

Dinsdag 24 maart 2020

De minister van onderwijs heeft vandaag meegedeeld dat de centrale eindexamens niet doorgaan. De schoolexamens zijn daardoor nu bepalend voor het wel of niet slagen. In onderstaande brief informeren we over wat dit voor onze examenleerlingen betekent.

Infobrief examenleerlingen d.d. 24 maart 2020

 

Vrijdag 20 maart 2020

Het ministerie heeft besloten dat scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid moeten stellen hun schoolexamen af te ronden. In deze brief informeren wij u over hoe wij dit gaan organiseren.

Infobrief examenleerlingen aanpak afronden schoolexamen d.d. 20 maart 2020

Richtlijnen afname schoolexamen d.d. 20 maart 2020

 

Woensdag 18 maart 2020

Op 17 maart heeft de minister besloten dat de scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid stellen de toetsen van het schoolexamen af te leggen.

In onderstaande brief worden eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd.

Infobrief examenleerlingen d.d. 18 maart 2020

 

Maandag 16 maart 2020

De overheid heeft op zondag 15 maart 2020 besloten dat de scholen tot en met 6 april sluiten. In onderstaande brief bericht het Ashram College over deze maatregel.

Brief ouders en leerlingen sluiting scholen d.d. 16 maart 2020

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram