Berichtgeving Coronavirus

Hieronder staat een overzicht van de berichtgeving van het Ashram College m.b.t. de Coronacrisis.

 

Dinsdag 24 maart 2020

Onderwijs op afstand is voor iedereen nieuw en wennen. In onderstaande brief zetten we nog een keer op een rijtje hoe het werkt.

Infobrief uitleg afstandsonderwijs d.d. 24 maart 2020

 

Vrijdag 27 maart 2020

Het College van Bestuur spreekt in onderstaande brief haar waardering uit voor een ieder z’n inspanning, flexibiliteit en begrip omtrent het onderwijs op afstand.

Infobrief ouders Ashram d.d. 27 maart 2020

 

Dinsdag 24 maart 2020

De minister van onderwijs heeft vandaag meegedeeld dat de centrale eindexamens niet doorgaan. De schoolexamens zijn daardoor nu bepalend voor het wel of niet slagen. In onderstaande brief informeren we over wat dit voor onze examenleerlingen betekent.

Infobrief examenleerlingen d.d. 24 maart 2020

 

Vrijdag 20 maart 2020

Het ministerie heeft besloten dat scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid moeten stellen hun schoolexamen af te ronden. In deze brief informeren wij u over hoe wij dit gaan organiseren.

Infobrief examenleerlingen aanpak afronden schoolexamen d.d. 20 maart 2020

Richtlijnen afname schoolexamen d.d. 20 maart 2020

 

Woensdag 18 maart 2020

Op 17 maart heeft de minister besloten dat de scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid stellen de toetsen van het schoolexamen af te leggen.

In onderstaande brief worden eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd.

Infobrief examenleerlingen d.d. 18 maart 2020

 

Maandag 16 maart 2020

De overheid heeft op zondag 15 maart 2020 besloten dat de scholen tot en met 6 april sluiten. In onderstaande brief bericht het Ashram College over deze maatregel.

Brief ouders en leerlingen sluiting scholen d.d. 16 maart 2020

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram