Jeugd- en Gezinsteam & GGD

Jeugd- en Gezinsteam (JGT)

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het jeugd en gezinstteam. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugd- gezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.

 

Jeugd- en Gezinsteam en het voortgezet onderwijs

De medewerkers in het JGT werken op verschillende manieren samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen. Als op school overleg is van een school-ondersteuningsteam kunnen medewerkers van Jeugd- en Gezinsteam daaraan deelnemen.

 

GGD

De GGD nodigt alle jongeren in de 1e of 2e klas uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. In leerjaar 2 krijgt uw kind een check up aangeboden. Hiermee krijgt uw kind inzicht in hoe het gezond kan leven. We geven persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit. We bieden ook begeleiding bij ziekteverzuim.

 

Ziekteverzuim begeleiding

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts wordt door de mentor van uw kind gevraagd met u contact op te nemen wanneer:

– Uw kind langer dan vijftien schooldagen achtereen ziek gemeld is. Aanmelding vindt dus plaats vanaf de 16 de ziektedag of

– Uw kind meer dan drie keer ziek gemeld wordt gedurende drie maanden. Aanmelding vindt dus plaats als de leerling zich voor de 4 de keer ziek meldt of ziek naar huis gaat.

Samen met u en uw kind wordt besproken wat uw kind nodig heeft om weer (gedeeltelijk) naar school te gaan. Indien nodig wordt in overleg met u en uw kind een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin of leerplichtambtenaar betrokken voor verdere ondersteuning en advies.

 

Cursus of ouderavond

Opvoeden is een ware kunst. Als je kind in de puberteit komt, verandert het gedrag. Soms is een jongere erg onzeker of juist boos en opstandig en voelt zich niet begrepen. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin  een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.

 

Ook de jongeren zelf kunnen cursussen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen. Denk aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over  (gezondheids)thema’s waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld genotmiddelen, weerbaarheid of relaties en seksualiteit.

 

Jongerenwebsite

Voor jongeren heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin www.hoezitdat.info: een aparte website over studeren, geld, gezondheid, seks en meer…. Jongeren kunnen anonieme vragen stellen, ervaringen delen en lezen over anderen. Op deze Jongerensite staat ook uitleg over de gezondheidstest op school. Ook kunnen ze Instagram.com/hoezitdat.info volgen.

 

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram