Onderwijsaanbod

VMBO: leren door te doen

Vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op het Ashram College in Nieuwkoop bieden we 3 vmbo-opleidingen aan: vmbo BB, vmbo KB en vmbo TL. Ze variëren van heel praktisch tot vooral theoretisch, maar voor alle vmbo-opleidingen op het Ashram College geldt: Leren door doen!

Vmbo BB en KB

Leerlingen met een BB en KB-advies zitten samen in de klas, maar maken opdrachten op hun eigen niveau. Daarbij is binnen alle vakken, ook de theoretische, veel aandacht voor praktische opdrachten: leren door te doen! Er is een brugperiode van twee jaar en daarna kiezen leerlingen voor een sector die het beste bij hen past.

Vmbo BB

Basisberoepsgerichte leerweg > duur 4 jaar. Vmbo BB bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO.

Vmbo KB

Kader beroepsgerichte leerweg > duur 4 jaar. Vmbo KB bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.

Vmbo TL

Theoretische leerweg > duur 4 jaar. Vmbo TL is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen ook naar de havo.

HAVO: leren door te ontdekken

Tijdens en na de lessen gaan de havo-leerlingen van het Ashram College actief op zoek naar cultuur, historie, sport, natuur en techniek. Zo leren ze de wereld ontdekken en begrijpen. We halen de buitenwereld zoveel mogelijk naar binnen. De havo-leerlingen worden bovendien sterk in samenwerken, doordat ze dit regelmatig oefenen binnen projecten en presentaties. Moeilijke opdrachten binnen de planning afkrijgen? In vakoverstijgende projecten ontdekken ze hoe je dat het beste aanpakt.

Vaardigheden 21e eeuw

Na vijf jaar havo zijn de leerlingen van het Ashram College ervaren in de 21e eeuwse vaardigheden. Zij kunnen creatief denken, goed samenwerken, overtuigend presenteren en ze weten waar ze informatie vandaan halen.

Doorstromen naar Ashram College Alphen aan den Rijn

Na leerjaar drie stromen de havo-leerlingen van Nieuwkoop in op de havo van onze locatie in Alphen. Dit sluit prima aan. Kijk voor meer informatie op de website van Alphen aan den Rijn

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram