Kwaliteit

Kwaliteit van het onderwijs

Het Ashram College vindt het belangrijk om ouders, leerlingen, basisscholen en andere geïnteresseerden te informeren over onze onderwijsresultaten.

 

In het project Vensters voor VO van de VO-raad (sectororganisatie voortgezet onderwijs) presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Dit wordt gedaan aan de hand van twintig thema’s, waaronder examencijfers, onderwijstijd, veiligheid en financiën. De scholen stellen hun gegevens beschikbaar via www.scholenopdekaart.nl. De resultaten kunnen zo gemakkelijk onderling vergeleken worden.

 

Ook het Ashram College maakt op deze wijze zijn gegevens voor iedereen toegankelijk. De informatie, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de school zelf, dient als basis voor het gesprek dat wij voeren met ouders en andere belanghebbenden over de kwaliteit van het onderwijs.

Zelf kijken?

Kijk hier voor de resultaten van het Ashram College Alphen aan den Rijn.
Kijk hier voor de resultaten van het Ashram College Nieuwkoop.
Kijk hier voor de beoordeling van de Onderwijsinspectie van het onderwijs op Ashram College Alphen aan den Rijn en op het Ashram College NIeuwkoop.

 

Klachten

Klachten proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Maar mocht het toch voorkomen dat er iets niet goed gaat, dan heeft het Ashram College een klachtenregeling.

Klachtenregeling

In eerste instantie is het van belang dat er contact wordt gelegd met de betrokken vakdocent of medewerker. Is dit gesprek niet naar wens, dan kan de teamleider wellicht uitkomst bieden. Is ook dit gesprek of de uitkomst ervan niet naar tevredenheid, dan is er de mogelijkheid om met de afdelingsdirecteur de klacht te bespreken. Als dit de klacht ook niet oplost, dan kan de klacht worden neergelegd bij het College van Bestuur. Dat kan de klacht zelf in behandeling nemen of verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.

>>> Bekijk hier de klachtenregeling Ashram College 

Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen op school te maken krijgen met problemen die zij of de school niet kunnen oplossen. In deze gevallen hebben leerlingen de mogelijkheid om de vertrouwenspersonen van het Ashram College om ondersteuning te vragen.

Examenzaken

Klachten met betrekking tot examenzaken kunnen worden gericht aan de voorzitter of secretaris van de examencommissie. Examensecretaris in Alphen aan den Rijn is de heer Henk Wiegant, in Nieuwkoop mevrouw Christel Lubbers. Een door het College van Bestuur ingestelde commissie is hierbij de beroepsinstantie.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is bereikbaar via het contactformulier op de website www.onderwijsinspectie.nl.

Vragen over het onderwijs kunnen gesteld worden aan Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (gratis).

Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; psychisch en fysiek geweld of discriminatie. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is bereikbaar via telefoonnummer 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram