Decaan

Decaan

De decaan neemt een belangrijke plaats in binnen de school. De decaan begeleidt en adviseert de leerling bij profiel-/sector- en beroepskeuze en de keuze voor de vervolgopleiding. Ook de ouders worden betrokken bij dit proces.

 

 

Mevrouw C. (Christel) Lubbers is de decaan op Ashram College Nieuwkoop. De decaan voorziet de mentoren van de leerlingen van informatie en lesmateriaal om tot een vak- en beroepskeuze te komen die past bij de leerling. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw werken we met een door het Ashram College ontwikkeld Loopbaanoriƫntatie- en begeleidingsprogramma (LOB) waarmee leerlingen kwaliteiten ontwikkelen op het gebied van flexibiliteit, zelfreflectie en het maken en beargumenteren van keuzes. Dat de leerling veel ervaringen opdoet en dat de ouders hierbij betrokken zijn, vinden wij heel belangrijk.

 

 

Gedurende het schooljaar organiseren we daarom een aantal activiteiten voor zowel leerlingen als ouders, zoals:

– Het bezoeken van studiebeurzen en Open Dagen en meeloopdagen van vervolgopleidingen;

– Voorlichtingsavonden door de decanen voor ouders en leerlingen;

– Voorlichting door ouders over hun beroep;

– Voorlichting door studenten van verschillende opleidingen;

– Voorlichting door bovenbouwleerlingen over de sector- en profielkeuze;

– Stages in voor- en/of examenklassen.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram