Ziek en absent melden

Ziek en absent melden in Somtoday

Is uw kind ziek,  dan meldt u dat elke dag dat hij of zij ziek is. Is uw kind weer beter dan hoeft u niets te doen. Beter melden gaat in dat geval automatisch.
Ook bezoek aan huisarts, tandarts of orthodontist meldt u op deze manier. Let er a.u.b. op dat u bij de datum een begin- en eindtijd invult.

Ziek en absent melden

Lukt het niet om uw kind via Somtoday ziek of afwezig te melden, stuur dan een mail aan  verzuim@ashramcollege.nl of bel met onze receptie op 0172-430234.

Bijzonder verlof en afwezigheid i.v.m. bezoek open dagen vervolgstudie

Let op: bijzonder verlof (zoals afwezigheid i.v.m. bijzondere gebeurtenissen als jubilea en uitvaart) meldt u door een mail te sturen aan verzuimcoordinator@ashramcollege.nl met in de bijlage een kopie van de uitnodiging/rouwcirculaire etc.
Leerlingen die afwezig zijn i.v.m. een bezoek aan een open dag of proefstuderen melden dat d.m.v. een mail aan receptie@ashramcollege.nl
Bij de mail dient de uitnodiging als bewijsstuk meegestuurd te worden.

 

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram