Waarom het Ashram College?

Het Ashram College is een leergemeenschap waarin iedereen respect toont voor elkaar en voor elkaars mening. Je kunt er jezelf zijn. Er is zowel aandacht voor meetbare als voor merkbare zaken. Vanuit ieders interesses en betrokkenheid staan wij voor uitdagend en resultaatgericht onderwijs. Dit doen we in een veilige leer-en werkomgeving. We zijn een levendige school met veel aandacht voor kunst, cultuur en sport.

 

Op het Ashram College begeleiden we leerlingen bij gepersonaliseerd leren. Leerkrachten en leerlingen leren van en met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. Leerlingen bepalen deels hoe zij willen leren en hoe zij dit gaan aanpakken. De leerkracht als begeleider schetst kaders en bewaakt deze.

 

Naast kennis leren we de leerlingen vaardigheden ontwikkelen, uitdagingen creatief op te lossen en (pro)actief te zijn. Zij leren niet alleen door te denken maar ook door te doen. Reflectie is daarbij belangrijk. We reflecteren op eigen handelen en van hieruit formuleren we telkens nieuwe doelstellingen. Leerlingen leren kritisch te kijken naar gemaakte keuzes en het effect daarvan.

 

We zien dat de samenleving voortdurend verandert. Leerkrachten spelen hierop in door verschillende interactieve media in te zetten en de mogelijkheden daarvan te benutten. We maken leerlingen mediagericht en mediawijs, waardoor digitale bewustwording ontstaat.

 

Het Ashram College kiest voor grensverleggend onderwijs, zowel binnen als buiten lestijd. De school is een ontmoetingsplaats waarbij leerlingen, medewerkers, ouders en de samenleving onderling betrokken zijn. Persoonlijk is in dat verband een trefwoord dat ons bindt. Hierdoor ontstaat samenhangend onderwijs waarin we de leerlingen startbekwaam maken voor een vervolgopleiding en een plaats in de maatschappij.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram