Ouderparticipatie

Ouderklankbordgroepen

Er zijn ouderklankbordgroepen die twee tot drie keer per jaar bijeenkomen. Deze klankbordgroepen zijn met name bedoeld om ouders feedback te vragen over het functioneren van de school. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school? Maar ook wordt er bijvoorbeeld gepraat over een thema als social media. Hoe vinden ouders dat de school hiermee omgaat en waar lopen ouders van jongeren zelf tegenaan?

In schooljaar 2018-2019 overleggen de klankbordgroepen op 19 november 2018 en 15 mei 2019.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram