Ouderparticipatie

Ouderklankbordgroepen

Onze ouderklankbordgroepen komen twee tot drie keer per jaar bijeen. De klankbordgroepen zijn met name bedoeld om ouders feedback te vragen over het functioneren van de school. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school? Maar ook wordt er bijvoorbeeld gepraat over een thema als social media. Hoe vinden ouders dat de school hiermee omgaat en waar lopen ouders van jongeren zelf tegenaan?

In schooljaar 2019-2020 overleggen de klankbordgroepen op 15 oktober 2019, 18 februari en 28 mei 2020. Interesse om met ons mee te praten? Stuurt u dan een mail aan : m.zuidgeest@ashramcollege.nl

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram