Gezonde en veilige school

Gezonde school

We hebben veel aandacht voor het Ashram College als gezonde school.  Zo kunnen de leerlingen in de kantine uit een gevarieerd en uitgebreid aanbod van verse en gezonde producten kiezen. Met behulp van de kleuren rood, oranje en groen wijzen we de leerlingen erop wat gezonde en minder gezonde keuzes zijn.

Rookvrije school

Roken en gezondheid gaan in onze ogen niet samen. Daarom is het Ashram College een rookvrije school. Dat betekent dat er ook op het schoolplein niet gerookt mag worden en de toezichthouders hier op toezien.

De veilige school

Het Ashram College is een veilige school met een prettige sfeer. We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en zich daar thuis voelt.

Ook hebben we regelmatig contact met de wijkagent. Op 14 maart 2016 heeft het Ashram College het Convenant schoolveiligheid ondertekend. In dit convenant wordt beschreven hoe de Alphense scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Alphen aan den Rijn en andere instanties samenwerken op het gebied van veiligheid.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram