Bevordering

Overgaan of doubleren?

Overgaan of doubleren? De schoolleiding neemt deze beslissing op advies van de docentenvergadering. Dit geldt ook voor de overstap naar een ander schooltype en deelname aan de Lenteschool. Doorslaggevend zijn hierin de overgangsregelingen gebaseerd op jaarcijfers van verschillende vakken. In de bovenbouw vormen de slaag-/zakregeling van het examen de basis van de overgangsregelingen. Op het Ashram College hebben we een tweejarige brugklas. Van leerjaar 1 naar 2 volgt de leerling een doorlopende route en doubleert hij of zij in principe niet. Bij de overgang van leerjaar 2 naar 3 en van 3 naar 4 mag de leerling binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan één vijf halen. Bij twee of meer tekorten binnen deze drie vakken doubleert de leerling. In de Tweede Fase is het mogelijk om bij doubleren voldoende resultaten van bepaalde onderdelen van het examendossier te laten staan.

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram