Toetsing

Proefwerken en toetsen

Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen een aantal toetsweken. Het aantal is mede afhankelijk van het leerjaar waarin de leerling zit. In de bovenbouw zijn er, buiten het examenjaar, vier toetsweken. In het eindexamenjaar zijn dat er drie. Onderbouwleerlingen hebben in ieder geval aan het einde van het schooljaar een afsluitende toetsweek.
Verder bepalen tussentijdse werkstukken, presentaties, opdrachten, toetsen, overhoringen en practicumvaardigheden (exacte vakken) het eindcijfer. We praten hier dan ook over een voortschrijdend gemiddelde. Er zijn duidelijke afspraken over inhaalmogelijkheden voor leerlingen die een toets met een geldige reden hebben gemist. Bovendien biedt het examenreglement voor bovenbouwleerlingen een herkansingsregeling.

Cijfers en regels

De brochure Cijfers en Regels bevat gedetailleerde informatie over overgang, toetsen, becijfering en beleid voor wat betreft doorstromen. Deze brochure kan via het ouderportaal van onze website worden gedownload. Binnen de DNB gelden andere afspraken . Vanaf 1 oktober staat het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op de portalen. Hierin staan alle procedures van het examenjaar beschreven.

In de Nieuwe Brugklas wordt gewerkt met leerdoelen en rubrics. Een leerling gaat over als de leerdoelen op instroomniveau zijn gehaald. Een leerling kan tussentijds opstromen per vak of voor de gehele opleiding. Dit gebeurt in overleg met de coach, vakdocenten, ouders en leerlingen.

Overgaan of doubleren

Overgaan of doubleren? De schoolleiding neemt deze beslissing op advies van de docentenvergadering. Dit geldt ook voor de overstap naar een ander schooltype en deelname aan de Lenteschool. Doorslaggevend zijn hierin de overgangsregelingen gebaseerd op jaarcijfers van verschillende vakken. In de bovenbouw vormen de slaag-/zakregeling van het examen de basis van de overgangsregelingen. Op het Ashram College hebben we een tweejarige brugklas. Van leerjaar 1 naar 2 volgt de leerling een doorlopende route en doubleert hij of zij in principe niet. Bij de overgang van leerjaar 2 naar 3 en van 3 naar 4 mag de leerling binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan één vijf halen. Bij twee of meer tekorten binnen deze drie vakken doubleert de leerling. In de Tweede Fase is het mogelijk om bij doubleren voldoende resultaten van bepaalde onderdelen van het examendossier te laten staan.

Lenteschool

Havo- en vwo-leerlingen die dreigen te doubleren maar na het wegwerken van een vier of een vijf voor één vak toch over kunnen, maken kans op deelname aan de Lenteschool. De Lenteschool is een samenwerking van het Ashram College met Lyceo uit Leiden. Deelname aan de Lenteschool is niet verplicht, maar kan wel helpen om doubleren te voorkomen

Vragen en informatie

Voor vragen over de Lyceo lenteschool kunnen ouders/ verzorgers  en leerlingen terecht bij de schoolleiding of Lyceo.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram