Leerdoelen

We werken op het Ashram met leerdoelen in plaats van cijfers én je hebt projecturen en werktijd. Hoe zit dat precies?

Wat is een leerdoel?

Een leerdoel begint altijd met “Ik kan…”. Neem bijvoorbeeld deze: “Ik kan uitleggen waarom en hoe de Europese Unie (EU) is ontstaan”. Het doel is helder, maar hoe ga je nu leren? Of nog beter: hoe wil je dit leren? Hier ga je onder begeleiding van je docent over nadenken. Na zijn goedkeuring start je jouw onderzoek om te snappen waarom en hoe de EU is ontstaan. Op deze manier leer je niet alleen over het ontstaan van de EU, maar leer je ook  aanpakken, samenwerken en kritisch naar jezelf kijken. Allemaal handige skills, óók voor de toekomst.

Projecten

We maken leren nog leuker door je de baas te maken van je eigen project. Heb je altijd al eens willen weten waarom er nog geen elektrische vliegtuigen zijn of hoe het kan dat plastic niet verteert? Onder begeleiding van je docent en met van tevoren bepaalde succescriteria ga je met een groepje klasgenoten op zoek naar het antwoord op jouw verwonderingsvraag. Zo leer je niet alleen wat je moet leren, maar ook wat je wilt leren.

Geen cijfers

In de brugklas werken we met leerdoelen en voortgangsdossiers. Hierdoor zien we tussentijds al of je bepaalde stof beheerst. We hoeven dus niet per se een eindtoets in te plannen om te zien hoe je ervoor staat. Je coach en je docenten verzamelen gedurende de hele periode informatie over jouw leerproces. Daardoor kunnen ze je tussentijds helpen om gericht te leren. Want misschien beheers je het een al heel goed, maar het andere nog niet. En dat kan voor iedere leerling anders zijn. Hoe fijn is het dus dat er tussentijds al naar voren komt waar je goed in bent en waar je nog aan moet werken. Docenten testen je kennis tussendoor op verschillende manieren. Ze kunnen je tijdens de les overhoren, een opdracht laten inleveren of een persoonlijk gesprek voeren. Scoor je nog niet voldoende op bepaalde punten? Dan krijg je niet direct een slecht cijfer en hoef je niet een hele toets over te maken. Je hebt dan de  tijd om de kennis die je nog niet beheerst je alsnog eigen te maken.

Werktijd

Huiswerk maak je op het Ashram zoveel mogelijk op school. We hebben in het rooster (huis)werktijd opgenomen. Dit is een vast onderdeel van jouw week bij ons op school. Tijdens deze uren maak je opdrachten en leer je voor je leerdoelen. Je krijgt een (huis)werkplanner waar je op invult hoe je ervoor staat. Zo krijg je inzicht in waar je nog mee aan de slag moet en wat je al beheerst.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram