Niet alleen cijfers

We kijken op het Ashram niet alleen met cijfers. Hoe zit dat precies?

Niet alleen cijfers

Een leerling is meer dan alleen cijfers op een rapport.  Jouw coach en docenten verzamelen gedurende de hele periode informatie over jouw leerproces. In de brugklas krijg je gewoon toetsen, maar we bereiden je daar goed op voor. Tussentijds bekijkt een docent of je bepaalde stof al beheerst. Daardoor kunnen ze je tussentijds helpen om gericht te leren. Want misschien beheers je het een al heel goed, maar het andere nog niet. En dat kan voor iedere leerling anders zijn. Hoe fijn is het dus dat er tussentijds al naar voren komt waar je goed in bent en waar je nog aan moet werken. Docenten testen je kennis tussendoor op verschillende manieren. Ze kunnen je tijdens de les overhoren, een opdracht laten inleveren of een persoonlijk gesprek voeren. Scoor je nog niet voldoende op bepaalde punten? Dan mag je de toets opnieuw doen. Bij ons mag je dus leren van je fouten.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram