Waarom kies je voor het Ashram College?

Het Ashram College is een school waarin iedereen respect toont voor elkaar en voor elkaars mening. Je kunt er jezelf zijn. We vinden het natuurlijk belangrijk dat je goede resultaten haalt maar minstens zo belangrijk is het dat je jezelf ontwikkelt. We bieden uitdagend en resultaatgericht onderwijs. Dit doen we in een veilige sfeer. We zijn een levendige school met veel aandacht voor kunst, cultuur en sport.

 

Op het Ashram College word je begeleid bij gepersonaliseerd leren. Dat betekent dat leerkrachten en leerlingen samen verantwoordelijk voor het leerproces. Jullie bepalen voor een deel hoe jullie willen leren en hoe jullie dit gaan aanpakken. De leerkracht is daarbij jouw begeleider.

 

Naast kennis leer je vaardigheden ontwikkelen, uitdagingen creatief op te lossen en (pro)actief te zijn. Je leert niet alleen door te denken maar ook door te doen. Je leert kritisch te kijken naar jouw keuzes en het effect daarvan.

 

Omdat de samenleving voortdurend verandert gebruiken we verschillende media. We zorgen er voor dat jullie de mogelijkheden maar ook de gevaren van internet kennen.

 

Het Ashram College kiest voor grensverleggend onderwijs, zowel binnen als buiten lestijd. Elkaar persoonlijk ontmoeten is heel belangrijk voor ons. We bereiden je voor op een vervolgopleiding en een plaats in de maatschappij.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram