De Nieuwe Brugklas

De Nieuwe Brugklas

Mag ik je iets vragen?

Wat wil jij leren?
Welke kwaliteiten zet je daarbij in?
Welke hulp je heb je daarbij nodig?
Waar wil jij in groeien?
Waar ben jij nieuwsgierig naar?
Hoe voel je je daarbij?

Op het Ashram College zoeken we naar antwoorden op die vragen.
Dat doen we samen met jou en je mededeleerlingen. Je coach en ook je ouders worden daar natuurlijk bij betrokken. Deze persoonlijke aanpak vormt de rode draad in ons onderwijs.

“We dagen je telkens weer uit om het beste uit jezelf te halen!”

Onderwijs

In je eigen lesgroep volg je de lintvakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans en LO. In het tweede leerjaar komt daar Spaans bij. Een lintvak volg je het hele schooljaar door. Je leert bij de talen niet alleen spelling, taal en grammatica, maar je maakt ook kennis met fictie en poëzie en je leert discussiëren en samenvatten. Bij wiskunde leer je naast sommen maken ook puzzels en raadsel oplossen door wiskundig denken.

Lintvakken

In je eigen lesgroep volg je de lintvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Een lintvak volg je het hele schooljaar door. Elke zes weken werken we vanuit een nieuw thema, bijvoorbeeld “wie ben ik?” of “reizen en expedities”. Zo’n thema kom je in bijna alle lessen tegen.

Modules

Modules zijn grote blokken met lessen en opdrachten die aansluiten bij een thema.
Zo ga je je eigen duurzame dorp bouwen bij Science binnen het thema duurzaamheid, organiseer je een wereldmarkt bij Society bij het thema grenzen verleggen en voer je bij Art een fantastische musical op waarin je je eigen rol kunt kiezen. Tijdens de modules maak je opdrachten, verslagen, presentaties, voorstelling, filmpjes en soms ook een toets. Je bepaalt zelf het tempo tijdens de modules; je krijgt daarbij intensieve begeleiding van vakexperts, zodat je minimaal de doelen op jouw niveau haalt.

Projecten

Bij de projecten begin je altijd met een verwonderingsvraag. In groepjes ga je op zoek naar het antwoord op die vraag. Je krijgt veel vrijheid om je eigen keuzes te maken. De docent helpt je daarbij.

Sport en Kunst & Cultuur

Op het Ashram College is sport en kunst & cultuur heel belangrijk. Iedere leerling doet daar dus elke week aan mee. Als je heel enthousiast bent voor sport of kunst & cultuur dan kun je daar extra tijd aan besteden. Je kunt ook kiezen voor science.

(Huis)werktijd

Tijdens (huis)werktijd ga je aan de slag om de leerstof te verwerken. Dat betekent dat je veel huiswerk al op school kunt doen. Je wordt daar natuurlijk goed bij begeleid.

Coaching

In jouw basisgroep heb je je eigen coach. De coach begeleidt jou bij je ontwikkeling en bij het maken van keuzes. Elke vrijdagmiddag sluit je de week af met je coach en kijk je vooruit naar de komende week.

Met wie kom je in een groep?

Iedereen zit in een vaste basisgroep van 8 – 10 leerlingen van ongeveer gelijk niveau en elke basisgroep heeft een eigen coach. Drie basisgroepen vormen samen een lesgroep. In deze lesgroep volg je behalve de lintvakken ook sport en kunst/cultuur en werk je in de werktijd. Bij de modules en de projecten wisselen de groepen regelmatig, omdat je eigen keuzes maakt.

Persoonlijke ontwikkeling

Je houdt je eigen ontwikkeling bij in een portfolio. Dat is een digitale map waarin je alles bewaart wat je hebt geleerd, gemaakt en gedaan op school. Regelmatig bespreek je jouw voortgang met je coach en ouders aan de hand van het portfolio.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram