× 30 januari informatieavond voor ouders, 31 januari Open Huis Lees meer

Green Office

Sinds schooljaar 2017-2018 heeft het Ashram College de Green Office dat zich volledig inzet op duurzaamheid. Een groepje leerlingen (en twee docenten) werkt aan plannen en acties om de school duurzamer te maken. Niet alleen zijn we aan het zorgen dat het gebouw zo min mogelijk energie verspilt, maar ook hebben we als doel om andere leerlingen en docenten bewuster te maken van duurzaamheid.

Green Office Ashram College, 2017-2018

De Green Office

De Green Office heeft meerdere doelen met betrekking tot duurzaamheid, maar wil vooral de school duurzamer te maken. Ook willen we dat iedereen binnen (en ook erbuiten) bewuster om gaat met afval, water en aankopen.

De organisatie

De  Green Office is aangesloten bij Eco-Schools, het door de Verenigde Naties erkende keurmerk voor duurzame scholen. We bestaan sinds het begin van schooljaar 2017-2018 en hebben de opstartfase succesvol doorgemaakt. Zo hebben we een eigen lokaal, naast dat van de leerlingenraad. We hebben het lokaal uiteraard zo groen mogelijk gemaakt. Overal staan en hangen planten. In dit lokaal vergaderen we elke week. Ook is het een goede plek om met de gemeente, bedrijven en andere organisaties te praten over verduurzaming.

De doelen

De Green Office wil de school zo duurzaam mogelijk maken. Daarom hebben we de Eco-scan van Eco-Schools gedaan. Van de tien onderwerpen hebben we er drie uitgekozen om minimaal komend jaar aan te werken.
Het eerste onderwerp waar we verbetering van nastreven is afval. Zo willen we willen het zwerfafval op en rond het schoolplein zo veel mogelijk weg hebben, in elk lokaal een aparte papierbak neerzetten om leerlingen en docenten te stimuleren afval in de juiste bak te gooien en afval in de kantine beperken door het eten anders te verpakken.
Ook willen we de school op het gebied van voedsel duurzamer en verantwoorder maken. Voorbeelden van de manier waarop we dit willen bereiken zijn: ongezond voedsel uit de kantine krijgen, zorgen dat het voedsel in de kantine meer lokaal wordt ingekocht, het weggooien van eten beperken en zorgen dat leerlingen mee kunnen denken over wat gekocht kan worden in de kantine.
Ons derde doel is om onze Green Office duidelijker aanwezig te maken in de school. Dat betekent dat iedereen moet kunnen weten waar wij mee bezig zijn. Ook moeten leerlingen, docenten en anderen mee kunnen denken met ons en onze acties zodat iedereen bij kan dragen aan verduurzaming.

 

Via de twee docenten in onze groep, Sijmen Bastmeijer en Boris Berlijn, zorgen we ervoor dat duurzaamheid in het onderwijs -en dus in de lessen- een grotere rol gaat krijgen. Op deze manier kunnen onze speerpunten in de lessen worden verwerkt. Zo krijgt iedereen genoeg te weten over vervuiling en hoe we zo veel mogelijk bij kunnen dragen aan duurzaamheid.

Wat we al hebben gedaan

Behalve dat we aan veel van onze doelen en taken zijn begonnen, hebben we ook al andere dingen voor elkaar gekregen. We hebben ons lokaal groener gemaakt, we hebben meegedaan aan de Landelijke Opschoondag en we zijn een serieuze gesprekspartner geworden van de gemeente. We blijven bezig met het uitbreiden van ons netwerk zodat we de school zoveel mogelijk kunnen verbeteren.

 

Ook ideeën over duurzaamheid? Mail ons dan gerust: greenoffice@ashramcollege.nl

Ook als u ons wilt sponsoren! Want sommige van onze acties kosten geld en we hebben nog geen budget.
Uw bijdrage zal bijzonder worden gewaardeerd!

 

 

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram