Examen / PTA / uitgangspunten overgang

Examen 2020

De eindexamens (eerste tijdvak) vinden plaats van 7 t/m 25 mei 2020. 

Rooster ce 2020

Eindexamenbrief 2020

Hier vindt u binnenkort meer informatie m.b.t. de eindexamens.

Uitgangspunten overgang

Cijfers & Regels schetst een overzichtelijk beeld van uitgangspunten rondom het voortgang en overgang en de regels die hierbij gehanteerd worden op het Ashram College. Deze uitgave heeft betrekking op de regelgeving voor havo 3 en vwo 3.
Cijfers & Regels

Voor leerjaar 1 en 2 geldt Voortgang & Regels
Voortgang & Regels

Voor de hogere leerjaren zijn de afspraken beschreven in het examenreglement en het PTA (programma van toetsing en afsluiting).
Voor zover de regels in deze uitgave niet toereikend zijn, beslist de teamleider.

PTA’s  2019 – 2020

mavo

 

havo

 

vwo

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram