Examen / PTA / uitgangspunten overgang

Examen 2020

De eindexamens (eerste tijdvak) vinden plaats van 7 t/m 25 mei 2020. 

Rooster ce 2020

Eindexamenbrief 2020

Examenreglement 2019-2020 Ashram College Alphe

Inzage examenwerk centraal examen 2020

Uitgangspunten overgang

Voortgang, Cijfers & Regels schetst een overzichtelijk beeld van uitgangspunten rondom het voortgang en overgang en de regels die hierbij gehanteerd worden op het Ashram College. Deze uitgave heeft betrekking op de regelgeving voor leerjaar 1, 2 en havo 3 en vwo 3.

Voortgang, cijfers & regels 2019-2020

Voor de hogere leerjaren zijn de afspraken beschreven in het examenreglement en het PTA (programma van toetsing en afsluiting).
Voor zover de regels in deze uitgave niet toereikend zijn, beslist de teamleider.

PTA’s  2019 – 2020

mavo

 mavo 3 PTA – MAVO Cohort 2019-2021
 mavo 4 PTA – MAVO Cohort 2018-2020

havo

 havo 4 PTA – HAVO – Cohort 2019-2021
 havo 5 PTA – HAVO Cohort 2018-2020

vwo

 vwo 4 PTA – VWO (4) Schooljaar 2019-2020
 vwo 5 PTA – VWO (5&6) Cohort 2019-2021
 vwo 6 PTA – VWO (5&6) Cohort 2018-2020

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram