Examen / PTA / uitgangspunten overgang

Examen 2019

Examenreglement 2018 – 2019

Rooster ce 2019

2018-2019 Inzage examenwerk centraal examen

vmbo slagen – zakken

havo slagen – zakken

vwo slagen – zakken

Uitgangspunten overgang

Cijfers & Regels schetst een overzichtelijk beeld van uitgangspunten rondom het voortgang en overgang en de regels die hierbij gehanteerd worden op het Ashram College. Deze uitgave heeft betrekking op de regelgeving voor havo 3 en vwo 3.
Cijfers & Regels

Voor leerjaar 1 en 2 geldt Voortgang & Regels
Voortgang & Regels

Voor de hogere leerjaren zijn de afspraken beschreven in het examenreglement en het PTA (programma van toetsing en afsluiting).
Voor zover de regels in deze uitgave niet toereikend zijn, beslist de teamleider.

PTA’s 2018 – 2019

mavo

3 vmbo 18-19

3 vmbo 18-19 ak

4 vmbo 18-19

4 vmbo 18-19 AK

havo

4 havo 18-19

5 havo 18-19

vwo

4 vwo 18-19

5 vwo 18-19

6 vwo 18-19

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram