Documenten

Onderwijs en organisatie

Jaarverslag 2018 Ashram College

Klachtenregeling Ashram College

Schoolplan Ashram 2017 – 2019

Reglement CvB – definitief -ongetekend

Klokkenluidersregeling

Vavo-beleid

Verzuimprotocol Ashram College

Aanmeldingsprocedure doorstroom 5 havo 2020

Protocol Versneld Examen 2019-2020

Protocol Doorstroom 2019-2020

Protocol Extra Vak 2019-2020

Formulier Extra Vak

Protocol Versneld Examen 2019-2020

Formulier Versneld Examen

Afspraken en schoolregels

Leerlingenstatuut 2016-2018

Protocollen en meldcodes

Protocol social media Ashram College

Gedrags- en integriteitscode

weerprotocol

SOM / Zermelo

handleiding inloggen Zermelo

Handleiding aanvragen en bekijken van oudergesprekken Zermelo

Handleiding voor leerlingen De Zermelo app gebruiken

Handleiding leerlingen inschrijven Zermelo v29okt19

Handleiding leerlingen inschrijven herkansing Zermelo

Uitgangspunten overgang

Voortgang, Cijfers & Regels schetst een overzichtelijk beeld van uitgangspunten rondom het voortgang en overgang en de regels die hierbij gehanteerd worden op het Ashram College. Deze uitgave heeft betrekking op de regelgeving voor leerjaar 1 en 2 en havo 3 en vwo 3.

Voortgang, cijfers & regels 2019-2020

Voor de hogere leerjaren zijn de afspraken beschreven in het examenreglement en het PTA (programma van toetsing en afsluiting).
Voor zover de regels in deze uitgave niet toereikend zijn, beslist de teamleider.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram