Documenten

Onderwijs en organisatie

Jaarverslag 2018 Ashram College

Klachtenregeling Ashram College

Schoolplan Ashram 2017 – 2019

Reglement CvB – definitief -ongetekend

Klokkenluidersregeling

Vavo-beleid

Afspraken en schoolregels

Leerlingenstatuut 2016-2018

Protocollen en meldcodes

Protocol social media Ashram College

Gedrags- en integriteitscode

weerprotocol

SOM / Zermelo

handleiding inloggen Zermelo

Handleiding inschrijven ouderavond Zermelo

Rooster van de oudergesprekken bekijken in Zermelo

Handleiding voor leerlingen De Zermelo app gebruiken

Uitgangspunten overgang

Cijfers & Regels schetst een overzichtelijk beeld van uitgangspunten rondom het voortgang en overgang en de regels die hierbij gehanteerd worden op het Ashram College. Deze uitgave heeft betrekking op de regelgeving voor havo 3 en vwo 3.
Cijfers & Regels

Voor leerjaar 1 en 2 geldt Voortgang & Regels
Voortgang & Regels

Voor de hogere leerjaren zijn de afspraken beschreven in het examenreglement en het PTA (programma van toetsing en afsluiting).
Voor zover de regels in deze uitgave niet toereikend zijn, beslist de teamleider.

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram