Ashram College brengt plannen voor curriculumherziening in de praktijk

We zijn er trots op dat het ‘Curriculum voor het vernieuwen van de kerndoelen van het onderwijs‘ een interview met onze Science docent Richard Pols heeft afgenomen. Negen teams van het Curriculum houden zich bezig met het ontwikkelen van eigentijdse kerndoelen van het onderwijs. Hiervoor doen ze door het hele land onderzoek naar vernieuwend en betekenisvol onderwijs. Dat ze zich tot ons wenden om meer te weten over onze manier van betekenisvol onderwijs, is een bevestiging dat we een eigentijdse en toekomstgerichte onderwijsmethode bieden.

 

Het Ashram College werkt doorlopend aan onderwijsvernieuwing. Leerlingen bereiden zich immers voor op de toekomst en de lessen die ze krijgen sluiten daarbij aan. Met actuele onderwerpen die als basis kunnen dienen om de leerstof op een aantrekkelijke manier aan te bieden.
Zo werken de leerlingen in de eerste twee jaar met modules: vakken die veel met elkaar te maken hebben zijn samengevoegd zodat de overlap duidelijk wordt voor leerlingen en de lesstof daardoor beter beklijft. De modules zijn Society (waaronder geschiedenis, aardrijkskunde, economie en levensbeschouwelijke vorming vallen), Art (beeldende vorming, drama en muziek) en Science (natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek).

 

Een voorbeeld van zo’n module is het onderwerp duurzaamheid. Richard Pols, docent Science: “De leerlingen werken in groepjes en formuleren zelf hun vragen. Het is aan ons, de docenten, om daarbij de juiste kennis en vaardigheden aan te bieden. Tijdens de modules maken de leerlingen opdrachten, verslagen, presentaties, voorstellingen, filmpjes en soms ook een toets. Onderzoek, experiment en theorie komen op die manier allemaal aan bod.” “Voor leerlingen is dit een hele uitdagende en motiverende manier van leren,” vervolgt Richard. “Iedereen werkt op zijn eigen niveau met zijn eigen leerdoelen. Doordat we de voortgang van iedere leerling doorlopend bijhouden zijn ze pro-actiever en zelfstandiger. Vaak geven ze zelf aan wanneer zij denken dat hun leerdoelen naar boven bijgesteld kunnen worden. De leerlingen werken veel in groepen en iedere leerling heeft daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid en dat zorgt voor een grote betrokkenheid.

 

Het Ashram College loopt met deze aanpak voorop in onderwijsland. Op landelijk niveau worden momenteel alle kerndoelen voor het voortgezet onderwijs opnieuw vastgesteld. De centrale vraag daarbij is: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Onder de naam Curriculum.nu heeft een groep van 150 docenten en schoolleiders de afgelopen twee jaar gewerkt aan de beantwoording van deze vraag. Deze adviezen worden op 10 oktober aangeboden aan de minister van Onderwijs Slob. Het Ashram College heeft dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van het ontwikkelteam voor Mens & Natuur van Curriculum.nu. Deze adviezen passen goed bij wat we bij Science doen op het Ashram College. “De bouwstenen die door het ontwikkelteam van Curriculum.nu zijn opgesteld, zijn voor ons de input voor de thema’s in onze modules. Wij willen dat onze lessen aansluiten bij de toekomst. De onderwerpen moeten hedendaags of toekomstgericht zijn. Ze moeten aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen en betekenis hebben voor ze.”

 

Richard is blij met de stappen die landelijk gezet worden. “Het is een bevestiging dat we op het Ashram College op de goede weg zijn en onderwijs aanbieden dat toekomstvast is.”

 

Over de adviezen van ontwikkelteam Mens & Natuur kunt u hier meer lezen.

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram