Berichtgeving coronacrisis

Hieronder staat een overzicht van de berichtgeving n.a.v. de maatregelen die de school treft in verband met de coronacrisis.

 

Dinsdag 16 juni 2020

In deze brieven worden ouders en leerlingen geïnformeerd over de invulling van de laatste schoolweken.

Brief ouders en leerlingen – laatste schoolweken lj 1

Brief ouders en leerlingen – laatste schoolweken lj 2

Brief ouders en leerlingen – laatste schoolweken lj3-5

 

Dinsdag 26 mei 2020

Vandaag zijn ouders en leerlingen geïnformeerd over het onderwijs op het Ashram College vanaf 2 juni 2020.

Brief ouders en leerlingen, onderwijs vanaf 2 juni

Protocol Ashram College Onderwijs vanaf 2 juni

Brief ouders en leerlingen voorexamenklassen + 4 vwo

 

Vrijdag 15 mei 2020

In deze brief informeren wij examenleerlingen en hun ouders over een aantal praktische zaken, zoals: mentoren bellen leerlingen op 20 mei, het controleren en accorderen van de cijferlijsten en de planning rondom het afnemen van de ResultaatVerbetertoetsen.

Brief examenleerlingen en ouders – 15 mei 2020

 

Woensdag 13 mei 2020

In deze bijlagen vindt u informatie en adviezen afkomstig van GGD en NVK.

Brief GGD

Brief NVK

 

Dinsdag 12 mei 2020

In deze brief informeren wij ouders en leerlingen over het onderwijs na 1 juni, de resultaten n.a.v. de leerling-enquête, onderwijs in leerjaar 3, het traject in de bovenbouwklassen en de overgangsregeling.

Brief ouders en leerlingen – update 12 mei 2020

Aanvulling op overgangsregeling in tijden van corona – 12 mei 2020

 

Donderdag 7 mei 2020

Op 6 mei heeft het kabinet aangekondigd dat, als het virus onder controle blijft, het voorgezet onderwijs vanaf 2 juni meer ruimte krijgt voor onderwijs op school. Op welke manier dat mag en kan, wordt -ook door de overheid- nog verder uitgewerkt. Uiteraard houden we u op de hoogte van wat dat betekent voor onze leerlingen. We hopen u daar volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven.

 

Donderdag 16 april 2020

Deze brief is verzonden aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen (m.u.v. de examenleerlingen en hun ouders).

Brief ouders en leerlingen – update 16 april 2020

 

Woensdag 15 april 2020

In deze brief aan eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) staat informatie over de afronding van de schoolexamens volgens de richtlijnen van de overheid, wijzigingen in het PTA en het rooster voor de afronding van de schoolexamens.

Brief eindexamenleerlingen en ouders over afronding schoolexamens – 15 april 2020

mavo overzicht afronding schoolexamens

havo overzicht afronding schoolexamens

vwo overzicht afronding schoolexamens

 

Donderdag 9 april 2020

In deze brief aan eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) staat informatie over de stand van zaken rondom de afronding van de schoolexamens.

Brief ouders en leerlingen – update proces afronding SE examenklassen – 9 april 2020

Exameneisen mavo 2020

Exameneisen havo 2020

Exameneisen vwo 2020

 

Vrijdag 3 april 2020

In deze brief informeren wij u over Afspraken Onderwijs op Afstand en de stand van zaken t.a.v. het proces van de schoolexamens.

Brief ouders en leerlingen – update coronacrisis – 3 april 2020

Afspraken Onderwijs op Afstand – Ashram College

 

Woensdag 1 april 2020

Het kabinet heeft gisteren besloten dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus ook na 6 april a.s. van kracht blijven. Dat betekent dat de school in ieder geval tot en met 28 april a.s. gesloten blijft.

Naar aanleiding van dit besluit hebben alle ouders deze brief van ons College van Bestuur ontvangen.

Brief College van Bestuur Ashram College – 1 april 2020

 

In onderstaande brief informeren wij u over een aantal aanpassingen m.b.t. onze aanpak van onderwijs op afstand, het rooster vanaf 6 april, profielgericht werken in 3 havo en 3 vwo en het proces m.b.t. het afronden van de schoolexamens.

Brief ouders en leerlingen – update coronacrisis – 1 april 2020

 

Binnenkort zal op de website ruimte gemaakt worden voor ‘tips & tricks’ waarmee we de leerlingen helpen om overzicht en structuur te houden in hun schoolwerk. Hieronder vindt u de links naar twee instructiefilmpjes die ook in onze brief van 1 april 2020 staan vermeld.

Zermelo koppelen aan de Google Agenda

Meldingen (mail) uitzetten in Google Classroom

 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben gevolgen voor het studiekeuzetraject. In bijgaande brief informeren de decanen havo en vwo de (voor)examenleerlingen over hoe de verschillende vervolgopleidingen en studies hun voorlichting vormgeven.

Brief decanen over studiekeuze – 1 april 2020

 

Vrijdag 27 maart 2020

De ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis volgen zich in snel tempo op. Dat betekent veel voor ons onderwijs. In deze brief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen t.a.v. onderwijs op afstand, de communicatie vanuit de school naar ouders en leerlingen en over reguliere schoolprocessen als profielkeuzes, overgang en schoolexamens.

Brief aan ouders en leerlingen – update 27 maart 2020

Brief College van Bestuur Ashram College – 27 maart 2020

 

Dinsdag 24 maart 2020

De minister van onderwijs heeft vandaag besloten dat de centrale eindexamens niet doorgaan.

Dit besluit heeft enorme gevolgen. De schoolexamens zijn nu bepalend voor het wel of niet slagen van de leerlingen. In onderstaande brief informeren wij ouders en leerlingen over de het niet laten doorgaan van de geplande schoolexamens (vanaf 25 maart 2020).

Brief aan ouders en examenleerlingen nav besluit minister over CE SE – 24 maart 2020

 

Maandag 23 maart 2020

In deze hectische tijd is het van groot belang dat ouders en jongeren, met name gezinnen in kwetsbare situaties, de jeugdgezondheidszorg van de GGD goed weten te bereiken.

Op verzoek van de GGD publiceren wij hieronder twee brieven met meer informatie.

Informatiebrief GGD voor leerlingen – maart 2020

Informatiebrief GGD voor ouders – maart 2020

 

Vrijdag 20 maart 2020

Het ministerie heeft besloten dat scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid moeten stellen hun schoolexamen af te ronden. In deze brief informeren wij u over hoe wij dit gaan organiseren.

Brief update corona – organisatie schoolexamens – 20 maart 2020

Richtlijnen afname schoolexamens – informatie voor leerlingen

 

Woensdag 18 maart 2020

Op 17 maart heeft de minister besloten dat de scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid moeten stellen toetsen van het schoolexamen af te leggen.

In onderstaande brief worden eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd.

Brief aan eindexamenleerlingen n.a.v. beslissing minister schoolexamens – 18 maart 2020

 

Dinsdag 17 maart 2020

Het Ashram College begint op donderdag 19 maart met ‘onderwijs op afstand’. In onderstaande brief treft u tevens informatie aan over de mogelijkheid om een laptop in bruikleen te krijgen en ziek- en beter melden.

Brief aan ouders en leerlingen – Onderwijs op afstand – 17 maart 2020

 

Maandag 16 maart 2020

Het Ashram College is in voorbereiding van ‘onderwijs op afstand’. In onderstaande brief treft u tevens informatie over de reizen, de kluisjes, de bibliotheek, de opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen en informatie voor de examenleerlingen.

Brief aan ouders en leerlingen 16 maart 2020


Zondag 15 maart 2020

De overheid neemt het besluit dat alle scholen tot 6 april 2020 sluiten.

Informatiebrief ouders 15 maart 2020

lijst van vitale beroepen 15 maart 2020

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram