Berichtgeving coronacrisis

Hieronder staat een overzicht van de berichtgeving n.a.v. de maatregelen die de school treft in verband met de coronacrisis.

 

Vrijdag 27 maart 2020

De ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis volgen zich in snel tempo op. Dat betekent veel voor ons onderwijs. In deze brief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen t.a.v. onderwijs op afstand, de communicatie vanuit de school naar ouders en leerlingen en over reguliere schoolprocessen als profielkeuzes, overgang en schoolexamens.

Brief aan ouders en leerlingen – update 27 maart 2020

Brief College van Bestuur Ashram College – 27 maart 2020

 

Dinsdag 24 maart 2020

De minister van onderwijs heeft vandaag besloten dat de centrale eindexamens niet doorgaan.

Dit besluit heeft enorme gevolgen. De schoolexamens zijn nu bepalend voor het wel of niet slagen van de leerlingen. In onderstaande brief informeren wij ouders en leerlingen over de het niet laten doorgaan van de geplande schoolexamens (vanaf 25 maart 2020).

Brief aan ouders en examenleerlingen nav besluit minister over CE SE – 24 maart 2020

 

Maandag 23 maart 2020

In deze hectische tijd is het van groot belang dat ouders en jongeren, met name gezinnen in kwetsbare situaties, de jeugdgezondheidszorg van de GGD goed weten te bereiken.

Op verzoek van de GGD publiceren wij hieronder twee brieven met meer informatie.

Informatiebrief GGD voor leerlingen – maart 2020

Informatiebrief GGD voor ouders – maart 2020

 

Vrijdag 20 maart 2020

Het ministerie heeft besloten dat scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid moeten stellen hun schoolexamen af te ronden. In deze brief informeren wij u over hoe wij dit gaan organiseren.

Brief update corona – organisatie schoolexamens – 20 maart 2020

Richtlijnen afname schoolexamens – informatie voor leerlingen

 

Woensdag 18 maart 2020

Op 17 maart heeft de minister besloten dat de scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid moeten stellen toetsen van het schoolexamen af te leggen.

In onderstaande brief worden eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd.

Brief aan eindexamenleerlingen n.a.v. beslissing minister schoolexamens – 18 maart 2020

 

Dinsdag 17 maart 2020

Het Ashram College begint op donderdag 19 maart met ‘onderwijs op afstand’. In onderstaande brief treft u tevens informatie aan over de mogelijkheid om een laptop in bruikleen te krijgen en ziek- en beter melden.

Brief aan ouders en leerlingen – Onderwijs op afstand – 17 maart 2020

 

Maandag 16 maart 2020

Het Ashram College is in voorbereiding van ‘onderwijs op afstand’. In onderstaande brief treft u tevens informatie over de reizen, de kluisjes, de bibliotheek, de opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen en informatie voor de examenleerlingen.

Brief aan ouders en leerlingen 16 maart 2020


Zondag 15 maart 2020

De overheid neemt het besluit dat alle scholen tot 6 april 2020 sluiten.

Informatiebrief ouders 15 maart 2020

lijst van vitale beroepen 15 maart 2020

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram