Ashram Uit de Kunst! 2019

Ashram Uit de Kunst! 2019 1

 

Kunstenaars doen elkaar al eeuwen na: ze laten zich inspireren door elkaar, kopiëren elkaars werk, geven er hun eigen draai aan of proberen het te overtreffen. Soms kopiëren ze heel letterlijk; soms compleet opnieuw bekeken en geïnterpreteerd.

Tijdens de Ashram Uit de Kunst!-week presenteren onze leerlingen uit 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo hun eindexamenwerk Kunst BV, tekenen & handvaardigheid en houden ze hun slotpresentaties Muziek en Dramatische Expressie. Het programma van deze week ziet er als volgt uit:

Maandag 1 april, 17.00 uur

opening eindexamenexpositie Kunst BV, tekenen & handvaardigheid 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo op de begane grond bij de glazen wand en de kleine balie

Dinsdag 2 april , 19.30 uur

slotconcert Kunst Muziek 6 vwo in de aula

Woensdag 3 april, 19.00 uur

slotpresentatie Kunst Drama 5 havo in de aula.

Maandag 8 april, 16.00 en 19.00 uur (let op: gewijzigde datum)

slotpresentatie Kunst Drama 5 havo en afsluiting Ashram Uit de Kunst!-week in de aula.

U bent van harte welkom om te komen bewonderen en luisteren bij de slotactiviteiten van de Ashram Uit de Kunst!- week.

We kijken uit naar een week vol kunst van onze leerlingen!

 

Hieronder extra informatie per vakgebied:

Muziek

De 6 vwo muziekklas geeft het slotconcert. Hierin laten de leerlingen horen en zien dat ze na 6 jaar muziekonderwijs in staat zijn een concert te geven in allerlei stijlen, in verschillende samenstellingen en op verschillende instrumenten. De klas als geheel brengt zowel een instrumentaal als een vocaal stuk stuk ten gehore. Naast de klassikale stukken worden er stukken gespeeld waarin telkens één leerling de hoofdrol speelt. De repertoirekeuze ligt bij de leerling zelf.
Dit slotconcert vormt de afsluiting van het schoolexamen muziek. De optredens worden beoordeeld door de docenten muziek en door een muziekdocent van een andere school.
Claire van Kempen, docent muziek

Drama

De eindpresentaties drama vormen de afsluiting van het schoolexamen Drama. De leerlingen spelen een toneelstuk van een hedendaagse Nederlandse toneelschrijver. Zij hebben het toneelstuk zelf bewerkt zodat het een afgerond geheel is, ondanks de inkorting ervan. Elke leerling speelt ongeveer 7-8 minuten. Dat betekent dat een groepje van 2 leerlingen een presentatie van een kwartier heeft. Deze presentatie laaten zien wat zij in de afgelopen jaren hebben geleerd.
Ton van Vliet, docent drama

Beeldende vorming

De eindexamenexpositie beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid) is te beschouwen als een meesterproef.
Naast onderzoek naar het beeldend werk van kunstenaars en vormgevers leggen leerlingen relaties met hun eigen werk.
Op de mavo is het thema identiteit. Wie ben ik? Wie zijn wij? Wat is identiteit? Na het verzamelen van meerdere ideeën op een moodboard of collage, maken de leerlingen meerdere schetsen en materiaalproefjes. Na al dit wikken en wegen maakt iedere leerling het definitieve werkstuk.
In havo 5 is het thema Utopie en Dystopie. Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt.
In vwo 6 is het thema voorbeeldig. Zijn de examenwerken en presentaties van onze leerlingen een voorbeeld van imiteren, variëren of overtreffen ze oudere kunst? Soms is de grens niet altijd duidelijk te trekken.
China Zijlstra en Jacqueline van Hinsberg, docenten beeldende vorming

 

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram