Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur (CvB) bestuurt de Katholieke Stichting Ashram College. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken.
Op het gebied van de dagelijkse leiding, onderwijs, organisatie en leerlingenzaken wordt het College van Bestuur bijgestaan door de algemeen directeur.

 

College van Bestuur (CvB)

    • de heer P.K. (Piet) Jansen
    • de heer G.W. (Bert) van Leeuwen

Raad van Toezicht (RvT)

Contactgegevens

Postadres: Postbus 693, 2400 AR Alphen aan den Rijn

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram