Onderwijsaanbod

Mavo

Op de mavo bereiden we je zo goed mogelijk voor op een aansluiting op vervolgonderwijs. Het verwerven van kennis en het aanleren van vaardigheden staan centraal op de mavo. Maar ook de vorming van jou als persoon krijgt op het Ashram College veel aandacht.

Als je de mavo hebt afgerond dan kun je ervoor kiezen om naar het MBO te gaan, maar je weg op het Ashram College vervolgen kan ook. De havo kan een mooie volgende stap zijn. Omdat alle mavoleerlingen examen doen in een extra vak, zal dat de aansluiting met de havo makkelijker maken. Met een extra vak word je dus goed voorbereid op die stap. Het spreekt vanzelf dat een extra vak ook van veel waarde is als je na de mavo kiest voor een MBO-opleiding.

Verantwoordelijk voor je eigen leerproces

Onze maatschappij verandert  in een hoog tempo. Op de mavo leiden we je op tot iemand die in staat is om met veranderingen om te gaan. Niet alleen het verwerven van kennis staat bij ons centraal ook het aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk. Denk daarbij aan onderzoeken, samenwerken en presenteren.

Bij het leren krijg je, begeleid door je mentor / coach, de verantwoording voor je eigen leerproces. Ondernemend leren als het ware. Daarmee begin je in De Nieuwe Brugklas. Stap voor stap. Van begeleid leren naar zelfstandig leren.  Omdat geen leerling hetzelfde is houden we rekening met verschillen.  Onze insteek is: strak waar het moet, vrij waar het kan.  Mentor en coach zijn op de hoogte van wat er bij jou speelt , zij zijn het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.

Ondernemend leren, wat is dat dan?

Op het Ashram betekent dat dat je voor een deel bepaalt wanneer je wat leert; tijdens de projecturen bepaal je wat je gaat leren. Ook tijdens de werkuren bepaal jij  wat er gedaan gaat worden en op welke manier. Zo krijg je als leerling voor een deel de regie over je eigen leren!

Engels op de mavo

In een wereld die steeds internationaler wordt, is een goede beheersing van het Engels heel belangrijk. In de gewone Engelse les bereik je al een hoog niveau. Naast de reguliere Engelse lessen kun je vanaf de derde klas  – en dat is bijzonder voor de mavo – kiezen voor Cambridge Engels.

Zo leer je de taal nog beter beheersen en behaal je een taalcertificaat dat internationaal erkend is. Handig voor een vervolgopleiding of stage in het buitenland!

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling loopt als een rode draad door je opleiding op de mavo. Met het door het Ashram College ontwikkelde LOB-programma (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding) ontdek je wat je interesses en capaciteiten zijn zodat je een goede keuze kunt maken voor vervolgopleiding of beroep. Welke vervolgstap je ze ook zet, van de ondernemende houding waar je op het Ashram College de basis legt,  hou je je hun leven lang plezier.

Havo

Op de havo leg je in vijf jaar een goede basis voor een vervolg op het HBO of vwo. In de eerste twee leerjaren is er veel ruimte voor een eigen invulling tijdens projecturen en leer je, samen met een coach, om te plannen en te leren. In de derde klas van de havo volg je een LOB (Loopbaanoriëntatie) – programma om tot een goede profielkeuze te komen. In de loop van het derde jaar kies je je profiel, wat je de gelegenheid geeft om door te stromen naar het HBO of naar het vwo.

In havo 4 en 5 volg je de vakken waarin je eindexamen gaat doen. Je hebt daarbij les in lesgroepen en clustergroepen, afhankelijk van het vakkenpakket dat je hebt gekozen. Ook in de bovenbouw werk je samen met een coach. Een coach die je helpt en bijstuurt waar dat nodig is. De zelfstandigheid die je in de eerste leerjaren hebt geleerd komt nu goed van pas.

Loopbaanontwikkeling

De bovenbouw is een drukke periode en veel van de cijfers die je haalt tellen mee voor het examendossier. Net als in de derde klas is er in de vierde en vijfde klas een LOB-programma. Je krijgt de kans om je goed te oriënteren op een vervolgopleiding. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een stageweek, het bezoeken van open dagen en meeloopdagen en een speciale LOB-dag waarop een groot aantal opleidingen zich op school presenteert.

Aan het einde van het vijfde jaar doe je voorafgaand aan je eindexamen examentrainingen.
Na vijf jaar havo heb je je havo-diploma en ben je in staat te leren, te plannen en te reflecteren op jezelf. Je bent klaar voor de volgende stap: een HBO-opleiding of het vwo.

Vwo (atheneum en gymnasium)

Op het vwo leg je in zes jaar een goede basis voor een vervolg op het HBO of WO. In de eerste twee leerjaren is er veel ruimte voor een eigen invulling tijdens projecturen en leer je, samen met een coach, om te plannen en te leren. In de derde klas van het vwo volg je een LOB (Loopbaanoriëntatie) – programma om tot een goede profielkeuze te komen. In de loop van het derde jaar kies je je profiel.

In vwo 4, 5 en 6 volg je de vakken waarin je eindexamen gaat doen. Je hebt daarbij les in lesgroepen en clustergroepen, afhankelijk van het vakkenpakket dat je hebt gekozen. Ook in de bovenbouw werk je samen met een coach. Een coach die je helpt en bijstuurt waar dat nodig is. De zelfstandigheid die je in de eerste leerjaren hebt geleerd komt nu goed van pas.
De bovenbouw is een drukke periode en veel van de cijfers die je haalt tellen mee voor het examendossier.

Net als in de derde klas is er in de vierde en vijfde klas een LOB-programma. Je krijgt de kans om je goed te oriënteren op een vervolgopleiding. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een stageweek, het bezoeken van open dagen en meeloopdagen en een speciale LOB-dag waarop een groot aantal opleidingen zich op school presenteert. Onder de noemer ‘arbeidservarend leren’ (AEL) kun je stage lopen in een bedrijf of instelling ter voorbereiding op een vervolgopleiding.

In de vijfde klas ga je op reis. Onze cultuur- en taalreizen vormen een aanvulling op ons onderwijsprogramma en zien we tevens als meerwaarde bij de ontwikkeling van onze leerlingen tot wereldburgers. Tijdens de reisweek ben je letterlijk thuis in de wereld!

Aan het einde van het zesde jaar doe je voorafgaand aan je eindexamen examentrainingen.
Na zes jaar vwo heb je je vwo -diploma en ben je in staat te leren, te plannen en te reflecteren op jezelf. Je bent klaar voor de volgende stap: een HBO-opleiding of een studie aan de universiteit.

Leren moet je leren

Leerlingen op het vwo doen in zes jaar tijd ontzettend veel (vak)kennis op. Wij ondersteunen hen daarbij met methoden om slimmer en efficiënter te leren. In de vierde klas introduceren we de methode Remind Learning: slimmer en gemotiveerder leren door een ontdekkingsreis vol experimenten. Voor vwo’ers is dit bovendien een mooie aanvulling op de wetenschapslessen.

Excelleren

Excellente leerlingen kunnen een extra vak kiezen. Dat vraagt veel zelfstandigheid maar biedt tegelijkertijd ook meer uitdaging voor de leerling die meer wil én aankan.
Excellente leerlingen kunnen ook kiezen voor het onderwijsprogramma LAPP-Top, een programma van de Universiteit Leiden. Binnen LAPP-Top maakt de leerling aan de hand van een thema kennis met een onderzoeksgebied van zijn of haar keuze.
Pre-University gaat nog een stap verder. Twee jaar lang volgt de leerling iedere maandagmiddag college aan de Universiteit Leiden. Voor beide programma’s geldt een strenge selectie.

Het gymnasium op het Ashram College

Ons gymnasium start in leerjaar 1 en past goed in het concept van persoonlijk leren van De Nieuwe Brugklas. De gymnasiasten volgen een speciale module, waarin zowel de taal als de cultuur van Grieken en Romeinen aan bod komt. In de digitale component bij onze lesmethodes zit extra oefenmateriaal voor wie dat nodig heeft en wij maken veelvuldig gebruik van verwerkingsopdrachten waarbij de leerling zijn specifieke talent laat zien. Volgens de methode Design Thinking maken leerlingen van alle leerjaren lesmateriaal voor elkaar. Een paar voorbeelden: klas 5 maakt een theaterworkshop “tragedie” voor de bovenbouw, klas 4 ontwerpt een lesboek met  “fabels voor beginners” en klas 3 verzorgt een mythologische escaperoom voor de brugklas. Natuurlijk zijn we veel buiten ons schoolgebouw te vinden, in theaters, musea en uiteraard gaan we naar Rome. Deze reis maak je als je in de vijfde óf in de zesde klas zit. (Deze reis wordt tweejaarlijks georganiseerd).

Ashram Social

Volg ons op Instagram

Logo Ashram